Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
1295,00

Therapeutisch tekenen is een lichaamsgerichte, psychotherapeutische, creatieve en communicatieve vorm van kunstzinnige therapie, waarbij de hersensynchronisatie, motoriek en de zintuigen volop meedoen. Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen bewust en onbewust, tussen hersenfuncties en motoriek, tussen denken, voelen en emoties en de complexiteit van onze wil.

De tekening is een projectieveld van deels onbewuste en bewuste tekens, goed leesbaar in tijd en ruimte, hulp en beproeving, kracht en zwakte. Je leert vrije en gerichte opdrachten te geven en helpt vertalen tussen denken en voelen, lichaam en leven. De verzameling van de tekentaal vormt een historisch document van de verschillende leeftijdsfasen en de typische kenmerken van het individuatieproces. Daar waar verdrongen beelden rond traumata opgeslagen worden, leer je deze op een veilige verantwoorde manier naar boven te halen en helpt ze zichtbaar en bespreekbaar te maken, waardoor ze verwerkt kunnen worden. Hierdoor krijgt alles een plek en wordt het leven weer zinvol.

Holistische zienswijze
Vanuit de holistisch zienswijze weten we dat ieder lichaam in staat is zichzelf te genezen. En wat het lichaam daarvoor nodig heeft is niet altijd gemakkelijk te herkennen. In een tekening beeld je datgene uit dat leeft  in het onbewuste. Door zorgvuldig naar die tekens op papier te kijken en te observeren kun je snel tot de kern komen. Soms is het nodig om de tekening ‘in werking’ te zetten of na te bootsen om te voelen. Welk ‘gevoel’ roept het bij je op? Door daar woorden aan te geven worden onbewuste zaken inzichtelijk en begrijpelijk gemaakt.

In deze cursus leer je hoe je naar een tekening van jezelf (of een ander). Een tekening waaruit juist op te maken is hoe het met je gaat en hoe je naar de situatie kijkt vanuit het onbewuste. Wat heeft de nadruk in de tekening? Door vervolgens te kijken naar de tekening worden veel zaken die eerst nog onbewust waren bewust. Zo helpt tekenen je bij het (nog) duidelijker krijgen van jezelf en je omgeving.

Omdat we belang hechten aan de juiste informatie en er gecoacht wordt op de juiste plek is het bespreken van een kindertekening altijd met de ouders en niet met het kind. Hierdoor kunnen kinderen veilig en creatief blijven tekenen en kunnen de stukken uitgewerkt worden met de ouders.