Certificaat

Voor het certificaat van het enneagram mag je deze ‘test’ zelf invullen en laten invullen door je partner en of broer/zus (iemand dichtbij). Het is de bedoeling dat de test door de ander over jou wordt ingevuld. Waar ‘ik’ staat leest de ander ‘mijn vriend/vriendin,...

Literatuur en bronvermelding

Een goede eerste introductie Typisch Ik, typisch Jij door Hannah Nathans Het boek werd geschreven bij de KRO Enneagram Filmreeks. Beschreven wordt hoe de typen functioneren in relaties. Ieder type heeft een eigen ontwikkelingsweg. Daarvoor worden praktische oefeningen...

Het type van jezelf en anderen bepalen

Ik ken mijn Enneagram type en nu? Dit is een veel gestelde vraag. Maar wat is kennen? Voldoende informatie en cognitieve kennis hebben over jouw type is niet alles. Het is zeker een grote stap in jouw proces naar zelfkennis, maar belangrijker is de stap naar...

De subtypen

De subtypen zijn een derde manier van onderscheiden die enorm belangrijk is voor het begrijpen van de persoonlijkheid. Een belangrijk aspect van de menselijke aard zit hem in de instinctieve “bedrading” als biologische wezens. We zijn elk begiftigd met...