Het innerlijk kind

Het innerlijk kind is een term uit de psychologie die staat voor het kind dat in ieder van ons blijft doorleven. Het kan enorm confronterend zijn om weer verbinding te maken met de pijn die je als kind hebt ervaren. Maar ook onze kwetsbaarheid, verbeeldingskracht en...

Grenzen

Carl Jung (1875-1961) was psychoanalyticus en leerling van Sigmund Freud. Sinds Freud gaan psychoanalytici ervan uit dat mensen behalve een bewustzijn ook een onderbewustzijn hebben. In dit onbewuste worden veel van onze herinneringen opgeslagen en dan vooral die...

Met kinderen in gesprek gaan

Hoe communiceer je met het kind over de tekening? In het vorige hoofdstuk werd dit kort naar voren gehaald. Dit hoofdstuk gaat nog een stapje verder in hoe je als coach met het kind in gesprek gaat over zijn/haar thuissituatie. Wat is belangrijk als je het gesprek aan...

Huiselijk geweld in kindertekeningen

Voor kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld, is praten hierover erg moeilijk. Als een kind dit heeft meegemaakt of nog meemaakt, is het voor het kind vaak gemakkelijker hierover te tekenen dan erover te praten. Kinderen kunnen tekenen over dingen die...