Bronvermelding en boekenlijst

De lesstof is mede ontwikkeld op basis van onderstaande boeken. Hoewel het geen verplichting is, raden we onze studenten wel aan deze boeken te lezen voor verdieping van de lesstof of te gebruiken als uitgebreid naslagwerk. De boeken zijn per methodiek gerangschikt....

Opvoeden in de praktijk

Deze les geeft  wat meer houvast in het begeleiden van de kinderen. Je hebt weliswaar niet te maken met de opvoeding pur sang, toch is in de begeleiding die je geeft aan de kinderen een stuk opvoeding te vinden. Soms zal er ook een duidelijke specifieke vraag aan je...

Pedagogiek en opvoedkundige vragen

Dit hoofdstuk gaat over pedagogiek, oftewel het opvoedkundig handelen. Hiertoe behoren de gebieden opvoeding, opleiding en theorie van de pedagogiek. Nu hebben bijna alle mensen een eigen kijk op opvoeding, bewust of onbewust. De een vindt het doodnormaal dat kinderen...

Sociaal-emotionele ontwikkeling

In dit hoofdstuk zullen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind nader bespreken. De socialisatie is een belangrijk gegeven. “De mens wordt mens door zijn medemens” is een bekende uitspraak. We zullen schetsen hoe binding bij het kind tot stand komt. Verder...