Algemeen nawoord

Vanuit de holistisch zienswijze weten we dat ieder lichaam in staat is zichzelf te genezen. En wat het lichaam daarvoor nodig heeft is niet altijd gemakkelijk te herkennen. In een tekening beeld je datgene uit dat leeft  in het onbewuste. Door zorgvuldig naar die tekens op papier te kijken en te observeren kun je snel tot de kern komen. Soms is het nodig om de tekening ‘in werking’ te zetten of na te bootsen om te voelen. Welk ‘gevoel’ roept het bij je op? Door daar woorden aan te geven worden onbewuste zaken inzichtelijk en begrijpelijk gemaakt.

In deze cursus hebben we je kennis laten maken met hoe te kijken naar een tekening van jezelf (of een ander). Een tekening waaruit juist op te maken is hoe het met je gaat en hoe je naar de situatie kijkt vanuit het onbewuste. Wat heeft de nadruk in de tekening? Door vervolgens te kijken naar de tekening worden veel zaken die eerst nog onbewust waren bewust. Zo helpt tekenen je bij het (nog) duidelijker krijgen van jezelf en je omgeving.

Omdat we belang hechten aan de juiste informatie en er gecoacht wordt op de juiste plek is het bespreken van een kindertekening altijd met de ouders en niet met het kind. Hierdoor kunnen kinderen veilig en creatief blijven tekenen en kunnen de stukken uitgewerkt worden met de ouders. Om deze reden vind je dit algemeen nawoord terug in ieder module van het therapeutisch tekenen.

 

Het grootste voorbeeld voor een kind is de ouder
Ouders zijn het grootste voorbeeld voor hun kind. Een kind leert van en door de ouder. Kinderen kunnen met hun gedrag ook iets van de ouder spiegelen. Hiermee nodigen ze (onbewust) de ouder uit om iets te veranderen of op te ruimen wat hen werkelijk in de weg staat. En hiermee leren ouders dus ook van hun kinderen.

 

De werking en functie van spiegelen
Kinderen en ouders horen bij elkaar, ze hebben een gevoelsband. Als er iets aan de hand is met de ouder voelt een kind dat haarfijn aan. De ouder wil graag dat het kind gelukkig is en dat wil het kind ook voor de ouder.

Een kind spiegelt altijd de disbalans in de ouder. Eigenlijk nodigt het kind de ouder hiermee uit om iets te veranderen in zijn leven. Bijvoorbeeld door iets meer te doen, of juist iets te laten. Een kind spiegelt altijd in een uitvergrote versie!

In het leven draagt iedereen een eigen pakketje ballast met zich mee. Als deze ballast (welke vaak ontstaan is in de kinderjaren) niet wordt opgeruimd, geeft de ouder dit door aan het kind. We nodigen ouders hierom dus ook altijd uit om dit te onderzoeken. Als een ouder steeds geraakt wordt door het kind dan zegt dit ook altijd iets over de ouder. De vraag is dan te achterhalen met welk oud zeer de ouder rondloopt. Dit is de functie van het spiegelgedrag van het kind.

Laten we een voorbeeld als ADHD nemen en de boodschap die hieronder ten grondslag kan liggen. Kinderen met (een vermoeden van) ADHD kun je herkennen aan het feit dat ze druk gedrag laten zien en gebrek aan focus hebben. Heel veel ouders kunnen zich ook niet focussen op wat werkelijk belangrijk is in het leven en zijn druk met allerlei zaken. In zo’n geval spiegelt het kind de ‘geleefde’ kant. De ouder mag iets rustiger door het leven gaan of meer focus aanbrengen in zijn leven. Het kan juist ook zijn dat je kind de  ‘niet geleefde’ kant spiegelt. Dat de ouder dus juist wat meer actie mag gaan ondernemen.

Als je creatief durft te kijken zijn er geen problemen meer, slechts enkel cadeautjes die uitgepakt mogen worden en dat is een dankbaar geschenk! Ik spreek uit ervaring, want door mijn eigen nieuwetijdskind heb ik inmiddels mijn intuïtieve gaven herontdekt.


Wat spiegelen kinderen?
“Kinderen drukken vooral uit wie hun ouders zijn”, dit was de constatering van de baanbrekend psycholoog Carl Gustav Jung.

Je zou dit kunnen omschrijven als het volgende: Een kind begint heel zachtjes te fluisteren in het oor van de ouder, daarna, als een ouder het niet oppakt, gaat een kind schreeuwen en wordt het probleem steeds erger. Ten slotte gebruikt een kind, bij wijze van, een megafoon om duidelijk te maken dat het ernstig is en dat het belangrijk is dat de ouder naar zichzelf gaat durven kijken en gaat durven voelen. Dat is dus wat het kind de ouder duidelijk wil maken.

Kinderen zijn net sponzen en doordat zij de gemoedstoestand feilloos aanvoelen, spiegelen zij de ouder met hun gedrag. Kinderen confronteren ouders met de eigen onbewuste angsten, tekortkomingen en behoeftes waaraan misschien niet voldaan kan worden. Veel gedragingen van kinderen verdwijnen als ouders aan zichzelf gaan werken. Omdat er ruimte komt voor transformatie en groei die ontstaat door de bewustwording. Gelukkig spiegelen kinderen niet alleen de negatieve kant en juist ook de positieve kant!

Om dit alles te verduidelijken volgen hieronder een paar voorbeelden:

 

Het kind dat agressief gedrag laat zien
De ouder kan zichzelf de vraag stellen: “Heb ik ingehouden woede in me?”
Vaak reageren kinderen namelijk onbewust op de woede die ze bij een van hun ouders voelen. Ze vangen dit op uit het onbewuste van één van de ouders. Klopt het dat de ouder ergens boos over is? En waar komt de boosheid vandaan? En wat zou de ouder wel willen?

Zodra dit helder is geworden voor de ouder, zie je vaak dat het gedrag van het kind al gaat veranderen. Het kind hoeft niet langer deze boosheid te spiegelen want de boodschap is overgekomen en de eigenaar is de boosheid aan het transformeren!

 

Het kind dat angstig en bang is
Je kunt de ouder de volgende vragen stellen: “Welke angsten leven in jou? En zou het kunnen dat jouw kind die angsten overneemt? Omdat hij/zij denkt dat dit hoort? En mogen jouw angsten er wel zijn? Of stop je ze diep weg en doe je net alsof ze er niet zijn? Zeg je tegen jezelf: er is niks om bang voor te zijn, ondanks dat je lichaam toch verkrampt? Durf je te kijken naar je eigen angsten?”

Het is belangrijk dat de ouder zich bewust is van zijn eigen angsten en deze angsten gaat transformeren zodat het kind er niet langer mee rond hoeft te lopen.

 

Het kind dat voortdurend over de grenzen gaat:
Je kunt de ouder de volgende vragen kunnen stellen: “Zou het kunnen dat het tijd is voor jou om eens wat grenzen te overschrijden en voorbij de gebaande paden gaat die je uit gewoonte loopt?” Of wellicht is het belangrijk dat de ouder juist grenzen leert stellen!

Dit hoeft niet perse betrekking te hebben op het kind. Misschien op een heel ander gebied in het leven van de ouder. Bijvoorbeeld omdat de ouder mag gaan staan voor wie hij is. Dan kun je vragen: “Zou het kunnen dat ergens in jou een leider zit die graag naar buiten wil komen?”

 

Het kind dat hooggevoelig, hoogsensitief is:
Wellicht dat het hooggevoelige kind de ouder uitdaagt om eens wat meer naar zijn gevoel te gaan luisteren. Je zou de ouder vragen kunnen stellen als: “Op welke momenten luister jij naar je gevoel en je intuïtie?” of: “Denk je misschien te veel en word je weleens gek van al die malende gedachten?”

Het hooggevoelige kind kan de ouder ook uitnodigen om de hoeveelheid prikkels om de ouder heen te verminderen. En juist meer leren kiezen voor zichzelf en de gevoeligheid toe te laten. Dit kind spiegelt wellicht dat de ouder meer van hoofd naar hart mag gaan.

 

Erkenning bieden voor gevoelens.
Het komt voor dat ouders bang zijn voor de gevoelens van hun kinderen. Ouders willen dat hun kinderen altijd blij zijn. Want wanneer een kind zich droevig voelt, projecteren de ouder dit zichzelf. Ouders hebben dan het idee dat ze iets niet goed doen. In mijn praktijk houd ik de ouders een spiegel voor en geef hen mee te praten met hun kind. Bijvoorbeeld: ‘Wat naar dat je ruzie hebt met je vriendje of vriendinnetje. Kun je me vertellen wat er gebeurd is?’  Het gaat om het herkennen en erkennen van die gevoelens.

 

De dynamiek binnen therapeutisch tekenen.
Holistisch bezien kijken we niet alleen naar de klacht, we gaan op zoek naar de oorzaak van de klacht of het gedrag. Die onderliggende patronen kunnen middels het werken met therapeutisch tekenen zichtbaar worden. Vaak zijn het patronen die mensen al vroeg in hun leven hebben aangeleerd. Dit laat een dynamiek zien die speelt in het systeem van herkomst. Binnen het holistisch coachen kijken we op welke manier men verstrikt is geraakt in het systeem. Er wordt gewerkt met de achterliggende dynamiek die de persoon in het huidige functioneren belemmert. Hiermee creëer je een dieper bewustzijn en maak je de drijfveren, angsten en belemmeringen transparant.

Het kind kan stukken laten zien waar in de oorsprong nog ‘de pijn’ van de ouder zit. Je kunt er van uit gaan dat de ouder hier nog onverwerkte emoties op heeft zitten. Binnen coaching met kinderen werk je dus vooral met de ouders, je coacht de bevindingen van de tekening terug naar de ouders. Met de ouder(s), die werkelijk de eigenaar is van het gedrag of de klacht, worden de belemmerende en beperkende stukken uitgewerkt binnen de coaching. Het uitgangspunt is dan: “Wat is de boodschap voor jou als ouder en welke uitdaging komt daarmee op je pad?”

Oftewel: “Hoe kun je er voor zorgen dat je stenen op jou pad opruimt, zodat je kinderen er niet over hoeven te struikelen.” (Surinaamse uitspraak)

 

Hoe weet de ouder wanneer het kind spiegelt?
Als het gedrag van het kind zorgt voor een trigger bij de ouder kun je uitgaan van spiegelgedrag.

 

Wil je meer weten en leren over het begeleiden van de ouder of de cliënt bij spiegelgedrag? Wij raden je dan de volgende opleidingen aan:  Holistisch kindertherapeut of Therapeutisch kindercoach.

 

 

Deze cursus therapeutisch tekenen – teken jezelf is een onderdeel van een serie. Voor meer verdieping in het therapeutisch tekenen zie ook:

 

  • Therapeutisch tekenen basis
  • Symbolieken
  • Boom tekeningen
  • Huis tekeningen
  • Teken jezelf
  • Familieopstellingen
  • Krachtdieren tekenen
  • Intuïtief tekenen

 

 

Je vind de cursussen op de website van De Regenboog Academy

https://www.deregenboog-academy.nl