De symbolische betekenissen

Basisvormen zoals wij die kennen in tekeningen zijn eveneens afkomstig uit de natuur, de kosmos en ons menselijk lichaam.

Vierkant is de laatste van de basisvormen die het kind tekent. Vierkant staat voor afgrenzing van het bezit.

Een driehoek is een dynamisch figuur, door de mens geconstrueerd en komt in de natuur alleen voor in het kristal. In veel culturen zijn driehoeken symbolen voor het mannelijke of het vrouwelijke. Kinderen tekenen een driehoek als dak op een huis. Driehoeksverhouding vader-moeder-kind uitgedrukt.

Bij pubers betekenen driehoeken vaak dat er gezocht wordt naar een nieuwe relatie van de puber tot zijn ouders. Of spanning tussen menselijke relaties.

 

Symbolische betekenis van het vlak

 • Zo ongeveer na het 4e levensjaar gaan kinderen meer bewust naar de realiteit tekenen en krijgen de dingen een min of meer vaste of meer correcte plaats
 • Kinderen van 7 tot 10 jaar tekenen “verhalend”.
 • Vlakverdeling: links verleden, midden heden, rechts toekomst.
 • Het is verder “natuurlijk” om aardse dingen aan de onderrand van het papier te tekenen (we staan met onze voeten op de aarde) en de zon en sterren aan de bovenrand van het papier. We kijken naar beneden als we ons schamen (aards, donker) en naar boven als wij God willen aanroepen (verheven, licht).

 

Zones

 • Bovenkant: Het bovenste gedeelte verwijst naar de hemel, het goddelijke, de lucht, het vuur, de geest en de psyche.
 • Onderkant: Het gedeelte van de basis, worteling, diepte, aarde en water.
 • Linkerkant: Het gedeelte van het verleden, verlangens, het onbewuste, duisternis, teruggang en regressie.
 • Rechterkant: Het gedeelte van de toekomst, het bewuste en activiteiten.

 

De hoeken

 • Linksboven: (archetypische) vader
 • Rechtsboven: Bewustwording / gewetensvorming
 • Linksonder: Het collectief onbewuste
 • Rechtsonder: (archetypische) moeder

 

De richting

Welke richting gaan mensen uit, wat kan wijzen in welke richting een ontwikkeling zal gaan: naar de toekomst en naar de realiteit als de beweging van links naar rechts gaat. Of naar het verleden naar het onbewuste, als de beweging van rechts naar links gaat.

Bij jonge kinderen: de beweging (auto’s) van rechts naar links (meer gericht op het gevoelsleven).

Voor meer betekenissen van de details in mensen-tekeningen verwijzen we je naar de cursus Therapeutisch tekenen – Symbolieken.