De tekening van Cathlyn

Naam cliënt:   Cathlyn
Leeftijd:          7,5 jaar.

Cathlyn  is een meisje van 7 en heeft een broertje Daan van 5 jaar.

De ouders van Cathlyn waren nog niet zo lang samen toen de zwangerschap van Cathlyn zich aandiende. De zwangerschap kwam onverwachts. De bevalling was heftig, want Cathlyn’s schouders zaten vast in het bekken. Uiteindelijk is ze met een keizersnede op de wereld gekomen.

Cathlyn  is een lief, zorgzaam meisje en speelt graag met haar poppen. Toch heeft Cathlyn  ook echt haar eigen willetje. Ze kan dwars zijn en gemene dingen zeggen. Ze is echt een leider. Ook kan ze goed doordrammen. Ze zet zichzelf continu op de eerste plaats. Op school gaat het erg goed.

De ouders van Cathlyn geven aan dat zij sinds haar 4e levensjaar een extreme angst voor honden en katten heeft ontwikkeld. Voor haar 4e, had zij hier geen last van. De ouders van Cathlyn begrijpen niet hoe dit ineens is ontstaan. Cathlyn durft niet bij mensen thuis te komen met een hond of een kat.

Cathlyn  klaagt vaak overdag dat ze moe is. Maar als ze ’s avonds naar bed mag dan heeft ze moeite met in slaap te komen. De ouders van Cathlyn hebben haar af en toe magnesium gegeven maar helaas geeft dit geen gewenst resultaat. De ouders willen graag weten  wat zij kunnen doen om het Cathlyn  makkelijker te maken.

Tevens zouden zij graag willen dat Cathlyn meegaander wordt en ook eens aan een ander denkt in plaats van voornamelijk aan zichzelf. Tenslotte hopen de ouders dat de angst voor dieren minder wordt, want op dit moment is dit een groot obstakel voor haarzelf.

Cathlyn komt bij mij tekenen. Ik vraag Cathlyn om haar droomboom te tekenen. De boomtekening weerspiegelt hoe een kind staat in de buitenwereld. Ik wil graag meer informatie van Cathlyn zelf en zien hoe zij zichzelf neerzet in de buitenwereld.

Analyse tekening

Cathlyn kiest ervoor om de tekening horizontaal te beginnen. Dit duidt erop dat zij meer ruimte geeft aan invloeden uit het verleden en de toekomst. Hierdoor kun je een tekening lezen als een soort film, de tekening is getekend als een soort tijdbalk: verleden, hier en nu en de toekomst. Een tekening die vanuit horizontaal perspectief wordt getekend geeft de informatie dat de tekenaar, in tegenstelling tot een verticaal bladgebruik, meer met de omgeving (sociale interactie) bezig is dan met zichzelf.

Analyse tekening volgens de K.I.E.S.T. methode

Kleur
Bruin: Aardse verbinding (geaard), stagnatie, verval, stoffelijke invulling.
Goud/bruin: macht, middelpunt, heersend, machtsmisbruik, onrecht.
Blauw: Communicatie, zelfvertrouwen, vredig, rust, transformatie.
Paars: Spirituele verbinding, zeggenschap, macht, verbindingen, vaste regels.
Geel: Geest- en levenskracht, onzeker, laten beïnvloeden, willen genieten, warmte, optimisme
Roze: Liefde, zacht, genieten en medeleven
Lichtblauw: Uiten van gevoel (communicatie), genezing, reinigingsproces: tijd voor verandering
Rood: Stoffelijke gedachten, laaiende emoties, woede, pijn, angst, nog op te lossen emoties.
Oranje: Spannende situaties, bescherming, signaalkleur: help me!
Zwart: Onbekende, verbergen, druk, spanning.

 Interactie
Het eerste wat opvalt aan de boom is de brede stam getekend in het midden van het papier. De boom is het middelpunt van de tekening. Hiermee wordt weergegeven dat Cathlyn inderdaad duidelijk haar plek inneemt en staat voor wie ze is.

De boom bestaat voornamelijk uit een zeer duidelijke stam. De takken zijn één met de boom. Dit geeft de communicatie aan tussen voelen en denken.
De kruin is bijna onzichtbaar. De kruin refereert naar het hoofd en naar de gedachten van de persoon. We zien hier duidelijk dat Cathlyn ervaart via haar lichaam en dat ze veel voelt. Al haar emoties komen vanuit haar gevoel. Cathlyn laat zien dat ze weinig vat heeft op haar gevoel vanuit het denken, het begrijpen. Er mist hier duidelijk een balans. De stam is opvallend dik omlijnt, dit staat voor zelfbescherming.

De boom mist wortels, kijkend naar de inkleuring van de stam heeft Cathlyn moeite met aarden. Het líjkt wel alsof Cathlyn stevig staat en de vraag is of dit ook daadwerkelijk zo is.

De bovenkant van de stam (de scherpe kartels) geven het gevoel alsof ze haar emoties van binnen op propt en emoties op een prikkelbare vurige wijze uit. Dit wijst op haar chagrijnigheid, boosheid en scherpe kantjes, die zij, aldus de ouders, met regelmaat laat zien.

Aan de takken hangen lichtjes, lampionnetjes. Symbolen in de kruin staan symbool voor iets van de persoon zelf. Het geeft weer dat Cathlyn sterk bezig is met een thema, dat later weer vervaagt of over gaat.

De knoest met eekhoorn duidt op een belangrijke gebeurtenis die veel impact op haar heeft gehad. Als we gaan meten is dit zo rond haar derde levensjaar geweest. Het meten van een knoest doe je door het papier te vouwen en je meet vanaf de wortels tot de kruin.

Kijkend naar het nadrukkelijke gekras in horizontale richting exact boven de knoest verbergt of onderdrukt zij dit trauma of is het verstild aanwezig.  Gevoelsmatig is dit gelinkt aan het dier dat links (in het verleden) getekend is. Kijkend naar het missen van de verbinding tussen het denken (de kruin van de boom) kan het zijn dat er een gebeurtenis is geweest die Cathlyn verstandelijk niet heeft kunnen begrijpen, waardoor deze ervaring geen plekje heeft kunnen krijgen.

Om de boom is veel getekend. Links van de boom een hertje (aldus Cathlyn) en dit hertje  lijkt verbazingwekkend veel op een hond.
Er is lucht getekend met een zon en deze is in het verleden getekend (linker kant) waaruit we kunnen opmaken dat Cathlyn veel warmte heeft ervaren in het verleden.

Er zijn vogels en vlinders in de lucht, er zit één vogeltje in de kruin van de boom.
Rechts drie kaboutertjes en een huisje. En een vlinder die wegvliegt.

Energie
De tekening zit vol energie. En er gebeurt ook van alles op de tekening. De energie is gericht op de boom van Cathlyn. De boom valt op, hij ziet er bijzonder uit.

Cathlyn laat zien dat er veel om haar heen gebeurt en dat ze zich bewust is van haar omgeving. Zoals de kaboutertjes die in de toekomst getekend staan en ook het hertje (de hond) die in het verleden staat getekend.

De eekhoorn in combinatie met de oranje kleur is een signaalkleur.

Cathlyn vond dat de tekening goed gelukt was. Behalve het hertje, het lijkt namelijk op een hond. Dit is erg bijzonder want o.a. honden vindt zij heel erg eng en deze kijkt duidelijk van haar af.  Zolang het maar niet bij haar in de buurt komt.

Symboliek
Zon: bron, leven, vader
Vogels:
bevrijdend
Vlinders:
ongebonden, losmaken
Kabouters:
klein, fantasie, aards, spiritualiteit
Lampionnetjes:
veiligheid, troost, bescherming
Hert:
vriendelijkheid, camouflage, onschuldgevoel, liefde, gratie en zachtmoedigheid
Huisje:
hoe het kind in zijn lichaam woont: de gevoelswereld

Hond: trouw
Eekhoorn:
argwaan, opmerkzaamheid

Drie nootjes, drie kabouters, drie vlinders:  het getal drie verwijst naar wijsheid, vrede en harmonie

De nootjes die de eekhoorn bij zich heeft zouden iets kunnen zeggen over het voeding geven aan de argwaan/opmerkzaamheid. In hoeverre ervaart Cathlyn veiligheid, wat maakt dat zij continue zo opmerkzaam is? Dit in combinatie met het missen van de wortels kan iets zeggen over het missen van een veilige basis en niet goed geaard zijn.

Het dier in het verleden is in bruin-goud ingekleurd wat betekent dat het een (over)heersend thema is voor Cathlyn.  Er is behoefte aan wijsheid (gebeurtenis kunnen begrijpen?) en harmonie.

Tijd
Het lijkt of haar vertrouwen (symboliek hond) in het verleden is beschadigd. De vogels die naar de toekomst vliegen en de fladderende vlinders staan symbool voor waar ze graag naar toe wil: vrij zijn. Er zijn nog op te lossen emoties (zie de lichtrode vlinder) in de toekomst.
Het huisje en de kabouters geven het gevoel af dat zij het verlangen heeft om beter te kunnen communiceren over haar gevoel. En ook meer vat te krijgen op haar spiritualiteit. Kabouters kunnen ook staan voor aarden (het zijn aardse wezentjes).

Cathlyn laat zien dat zij behoefte heeft aan een stevige basis (aarding). Zij ervaart en reageert vanuit haar lijf en gevoel en dit maakt dat zij vurig en bazig kan reageren. Dit past bij een musculair kindbeeld. Deze kinderen reageren goed op aanraking en massage, op die manier kunnen zij direct hun grenzen ervaren en de spanning via het lijf afvoeren. Zo ontstaat er meer rust en balans. Bovendien zorgt dit voor een veilig gevoel en stevige basis.

De informatie die Cathlyn via het tekenen geeft, dient terug gecoacht te worden aan de ouders.