Spiegelen van gedrag

Kinderen zijn net sponzen en doordat zij de gemoedstoestand feilloos aanvoelen, spiegelen zij de ouder met hun gedrag. Kinderen confronteren ouders met de eigen onbewuste angsten, tekortkomingen en behoeftes waaraan misschien niet voldaan kan worden. Veel gedragingen...

Ouders zijn de spiegel

Ouders zijn het grootste voorbeeld voor hun kind. Een kind leert van en door de ouder. Kinderen kunnen met hun gedrag ook iets van de ouder spiegelen. Hiermee nodigen ze (onbewust) de ouder uit om iets te veranderen of op te ruimen wat hen werkelijk in de weg staat....