Valkuilen bij de opvoeding

De ouder of de coach is niet volmaakt en doet ook weleens verkeerde of onhandige dingen, ongewild, onbewust of omdat ze niet weten hoe ze het wel kunnen doen. Hierbij volgt een aantal valkuilen die vaak voorkomen; we gaan er kort op in. Dwingen Machtsstrijd Geen...

Basisprincipes

Je weet al dat de drie pijlers: de erfelijke aanleg (natuur), het milieu en de omgeving (nurture), evenals het kind zelf door zijn zelfsturing, rijping en ontwikkeling bijdragen aan de ontwikkeling van de mens in wording. We kunnen weinig tot niets doen aan de aanleg....

De ontwikkeling van het geslachtsbegrip

Lawrence Kohlberg heeft zich mede beziggehouden met de vraag: hoe kinderen via de eerst nog oppervlakkige voorstelling van hun geslacht een inzicht ontwikkelen. Hij kwam tot het volgende onderscheid: De drie fasen in de ontwikkeling van het geslachtsbegrip:  De...

Geslachtsidentiteit en de rol van de seksen

De meeste kinderen kunnen, als je ernaar vraagt, al op de leeftijd van twee jaar aangeven, of ze een jongen of een meisje zijn. Ze kunnen ook zeggen dat papa een jongen is en mama een meisje, hun broer een jongen en hun zus een meisje. Ze weten echter nog niet, wat...