Opvoedingsstijlen

Er bestaan veel manieren van opvoeden van kinderen en je weet dat in de loop van de tijd de meningen hierover ook weer veranderen. Men verstaat nu onder een bepaalde manier van opvoeden het volgende: Een manier van opvoeden wordt gekenmerkt door een consistente...

Wat pedagogiek is

  Pedagogiek is de tak van wetenschap die de opvoeding van kinderen bestudeert. Daarbij wordt onderzocht welke effecten specifieke opvoedkundige handelingen hebben. Pedagogiek is het uitoefenen van sociale handelingen die bepaalde leerprocessen veroorzaken en...

De binding in de relatie

De ’hechtingstheorie’ van psychiater John Bowlby, die van oorsprong gaat over de relatie tussen kinderen en hun ouders, is relatietherapeute Sue Johnson gaan toepassen op haar relatietherapieën. Zij stelt dat volwassen partners bij elkaar net zozeer verbinding,...

Bowlbys “Attachment Theory”

Bowlby hield zich nog intensiever bezig met zijn idee van de primaire verzorger als veilige basis, omdat hij nieuwe inzichten vanuit de ethologie erbij betrok. Hij bestudeerde speciaal de inzichten van Konrad Lorenz, die zich bezighield met kuikens van de grauwe gans...