Begrijp wie je bent

In dit hoofdstuk maken we gebruik van de boom als metafoor. Een boom staat continu in de wind, net zoals jij continu in een bepaalde omgeving bent waar je geen invloed op hebt. Een boom reageert op de wind door zijn takken te laten meewaaien. Jij reageert op wat er om je heen gebeurt door niet te doen of juist iets te doen. De boom draagt vruchten, net als jij de vruchten plukt van wat je doet: het resultaat van je reactie, de manier waarop de situatie afloopt. Dat levert je iets op, of je voorkomt er iets mee. Je krijgt iets wat je nodig hebt of gewend bent te krijgen door zo te doen.

Een boom heeft de zon nodig, daar groeien zijn takken naar toe. Ook jij hebt behoeften, dingen nodig waar je naar handelt. In het hart van de boom stromen de sappen, zoals er bij jou gevoelens zijn die gaan ‘stromen’ als je een behoefte wel of niet vervult. Soms zijn er wolken voor de zon, net zoals er bij jou soms gedachten zijn die het zicht minder helder maken. Een boom heeft wortels, waar hij zijn stevigheid aan ontleent. Ook jij hebt je wortels, die staan voor hoe jij “staat”, de rollen die je inneemt en hebt ingenomen. Dat geeft jou stevigheid. Om de boom heen vliegen vogels, zij zijn vrij om te gaan waar ze willen. Jij hebt ook mensen die je bewondert om hoe ze vrij kunnen omgaan met de situatie waarin jij je niet vrij voelt. Deze acht elementen vormen samen ‘De Boom.’

Het is niet één element dat maakt zoals je doet, het geheel maakt dat de situatie zich voordoet zoals die zich voordoet en zich in stand houdt.

Aan de hand van een hoofdvraag en een reeks van extra vragen bij ieder element, waar jij het antwoord ongetwijfeld op weet, vul je in het werkboek een eerste keer De Boom Begrijp wie je bent in. Je krijgt zo helder wat de samenhang is tussen wat je doet en wat je nodig hebt en hoe het kan dat het blijft gebeuren. Inzicht geeft rust.

 

De Boom: Doe anders

Vervolgens creëer je uiteindelijk een wensboom, die je laat inzien dat je het in je hebt om het gewenste resultaat te bereiken. Je ontdekt nieuwe of andere behoeften en hoe je blij kan worden door ze te vervullen. Want wat je echt wil, is al een deel van jou!

Wordt jezelf, zijn wie je bent!

Ten slotte krijg je inzichten en oefeningen die je helpen om de wensboom in de praktijk te realiseren.

 

Begrijp jezelf

De eerste Boom die je gaat Invullen, is de boom over jou, nu: begrijp jezelf. Deze boom gaat je inzicht geven in hoe het komt dat je doet zoals je doet.

Inzicht helpt je om jezelf niet te veroordelen en stom te vinden, inzicht helpt je om niet de wereld de schuld te geven, inzicht helpt je om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor wat je doet. Daar is De Boom voor.

Neem als startpunt een situatie die je pas hebt meegemaakt. Een situatie waar je graag van wilt leren, begrijpen of anders mee om wil gaan. Stel je die situatie voor. Het kan helpen als je je ogen sluit of in de diepte kijkt, dan zijn je ogen ontspannen en wordt je geest rustig.

Het kan iets zijn dat vaak voorkomt of gewoon een keertje niet fijn was. Of je kiest een situatie die je wilt snappen uit nieuwsgierigheid om te ontdekken en leren. Met de Boom krijg je inzicht in jezelf in die situatie.

Inzicht helpt je om jezelf niet te veroordelen en stom te vinden, inzicht helpt je om niet de wereld de schuld te geven, inzicht helpt je om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor wat je doet. Daar is De Boom voor.

 

Acht elementen
Nu volgen de acht stappen van De Boom, verwoord in acht hoofdvragen met ieder een reeks van helpende vragen. Ik heb ze voor het gemak genummerd en ik nodig je uit ze in te vullen. Het is nu jouw boom!

 

1. Wind

Wat is de situatie?
Wind staat voor wat er is in jouw omgeving. Je hebt hier geen invloed op (denk je). Kijk en ervaar wat je ervaart met de wind.

Neem de situatie die je je net hebt voorgesteld weer voor ogen. Heb je het helder? Zie je het voor je?

Probeer nu helder te krijgen wat er in de omgeving gebeurt, wat je ziet en hoort dat jouw handeling uitlokt. Of, anders gezegd:

 • Wat is de prikkel in de omgeving die er voor zorgt dat je datgene gaat doen waar je niet tevreden over bent?
 • Wat gebeurt er vóór jij datgene doet wat je anders wil doen?

Deze vragen kunnen je erbij helpen:

 • Wie is er aanwezig?
 • Wat is de relatie van de ander(en) tot jou?
 • Waar ben je?
 • Wat is je gevoel?
 • Wat gebeurt er met je?
 • Wat doen of zeggen de anderen?
 • Wat is het idee dat je hebt om te gaan doen, maar niet doet?
 • Welke prikkel of welke impuls krijg je, die je onderdrukt?

 

2. Takken

Wat doe jij?
De takken waaien mee met de wind, ze reageren vanzelf door mee te bewegen. Hoe reageer jij ‘bijna als vanzelf’ op de Wind?

Je hebt nu min of meer helder wat er om je heen gebeurt als jij datgene gaat doen wat je anders wil doen. De vraag is nu: Wat doe jij dan als je dat ziet en hoort?

Neem de situatie weer voor ogen, vanaf het moment van de prikkel. Omschrijf hoe jij reageert op wat er gebeurt in de situatie zoals jij die hebt beschreven. Wat doe je concreet?

Deze vragen kunnen je helpen:

 • Wat zeg jij?
 • Wat doe jij?
 • Wat voel je?
 • Wat gebeurt er met je?
 • Hoe vaak doe je het na elkaar?
 • Wat doe je juist niet?

 

3. Vruchten

Wat levert het je op?
De vruchten staan voor het resultaat van wat je doet, voor wat je concreet ‘krijgt’ door de situatie zo op te lossen. Hier gaat het om de mogelijkheden.

Het is op de een of andere manier niet voor niets dat je doet zoals je doet in deze situatie. Het gevolg van wat jij doet in reactie op wat je ziet en hoort levert je iets concreets of tastbaars op. Misschien is het zo dat je op de een of andere manier iets hebt aan het resultaat. Ook als het zo is dat je het niet prettig vindt en je het wil veranderen, je haalt er iets uit, want je blijft het doen.

Neem de situatie weer voor ogen en stel je voor hoe die afloopt.

Ik nodig je uit om te onderzoeken hoe jij jezelf beloont met het resultaat. Daarbij kunnen de volgende vragen je helpen:

 • Hoe loopt de situatie af?
 • Wat is het concrete resultaat van je handelingen?
 • Wat ‘krijg’ je van de ander?
 • Wat ‘krijg’ je van jezelf?
 • Wat voor gevoel geeft het je?
 • Wat levert het je op om te doen wat je doet?
 • Wat voorkom je ermee door zo te doen?
 • Wat voorkom je ermee door wat je niet doet?

 

4. Zon

Welke behoefte vervul je?
De Zon staat voor warmte, de behoefte die jij vervult met het resultaat van je handelingen. De zon staat voor mannelijke energie of wel actie.

Je kunt mensen kunnen beschouwen als wezens die groeien, net als planten en dieren. Wezens die bepaalde zaken nodig hebben om te kunnen leven en groeien. Zo heeft een boom de behoefte aan zonlicht. Hij groeit er zelfs naar toe met zijn takken.

Het lijkt er op, dat er behoeften zijn die mensen tot juist die mooie wezens maken die we zijn. Het zijn er misschien meer dan bij bomen en ze zijn anders van aard.

Wellicht is het zo dat je door het concrete gevolg van de situatie, de vruchten, je een of meer behoeften vervult. Een behoefte die je heel erg nodig hebt of juist gewend bent om te vervullen.

In het werkboek volgt een lijst met behoeften die mensen over het algemeen herkennen en in meer of mindere mate allemaal nodig hebben.

 

5. Hart

Wat voel je?
Het Hart staat voor liefde, het gevoel dat je krijgt als je een behoefte vervuld hebt.

Luisteren naar je hart, het gaat over jezelf ontwikkelen. Bewustwording en inzicht zijn de eerste stap. In de loop van de tijd hebben zich rondom jouw hart wikkels bevestigd. De wikkels staan voor de overtuigingen die jij al heel je leven volgt, die jou hebben gemaakt tot wie jij bent. Ze hebben jou dus veel gebracht, maar als die wikkels gaan knellen omdat ze te strak zitten, dan beperken ze je. Dan is het goed om ze langzaam los te maken en je HART te bevrijden zodat jouw volle potentie aan het daglicht kan komen.

Makkelijk is het niet. Je wordt onzeker. Je ego voelt zich door alle aandacht voor het hart letterlijk buitengesloten en daar houdt het niet van. Het zal gaan protesteren en je overtuigen om alles toch vooral bij het oude te houden. Maar als je het lef hebt en de wil om jezelf meer ruimte te geven, dan lukt het om je beperkende overtuigingen los te laten, de aapjes op je schouder gedag te zeggen en je eigen plek in te nemen.

Hoe kun je achterhalen wat jouw beperkende overtuigingen zijn?

 

Overtuigingen
Je komt ze heel makkelijk op het spoor door de volgende zinnen af te maken:

“Ik móet …. goed zijn, anders lukt het niet!”
“Ik mág ….. geen fouten maken!”
“Ik móet … goed voor anderen zorgen!”
Mensen mogen niet …… onbeschoft tegen elkaar zijn!”

Het zijn dus vaak zinnen waarin het woord moeten of niet mogen in voorkomt. Nog een aantal voorbeelden:

 • Het leven is een worsteling
 • Als je iets wilt, moet je ervoor vechten
 • Mensen dienen alleen hun eigenbelang
 • Als je op je 35e nog niet bereikt hebt wat je wilt, wordt het nooit meer wat
 • Voor niets gaat de zon op
 • Ik tel niet mee
 • Dat soort dingen kan ik niet
 • Mensen zijn niet te vertrouwen

 

Verbinding
Wat nu als het lastig is om verbinding te maken met je hart? Dan heb je geduld te hebben en begin je met kennis te maken met je hart. Wat kan het jou vertellen? Ga op een rustige plek zitten waar je niet gestoord wordt. Misschien ergens buiten op een mooi plekje. Doe je ogen dicht en neem jezelf waar. Je lichaam, hoe het zit, waar het de aarde of datgene waarop je zit raakt, hoe het ademt. Leg daarna langzaam je hand op je hart. Voel hoe het klopt en blijf eens 5 minuten in aandacht bij jezelf. Volg je ademhaling en ben in het nu vanuit de intentie om te leven en aanwezig te zijn vanuit je hart. Waarschijnlijk hoor je in het begin je hoofd (lees: ego) zeggen dat het niets voelt, dat dit je niets gaat brengen. Als het ego echt ongeduldig wordt zal het je uitlachen en je vragen waar je nu in hemelsnaam mee bezig bent. Logisch want je ego, wil controle houden. Laat dit allemaal zonder oordeel aan je voorbij gaan als de wolken aan de lucht. Ga terug met je aandacht naar je lichaam, je ademhaling en maak weer verbinding met je HART. Als je dit dagelijks gedurende een steeds iets langere periode herhaalt, zul je de rust ervaren die je HART jou geeft.

 

Luisteren
Je kunt ook een wens of voornemen meenemen naar je HART. Dit is het moment waarop je naar je HART kunt luisteren. Hoe voelt het om deze wens of intentie in verbinding te brengen met je HART? Allerlei emoties en gewaarwordingen kunnen opkomen. Voel welke je één maakt met je HART en welke niet. De verlangens die niet als één voelen met je HART kun je verder gaan onderzoeken. Je kunt je vragen stellen als ‘wiens wens is dit?’ of ‘wat staat er tussen mij en mijn wens?’

 

6. Wolken

Wat denk je?
Wolken staan voor gedachten die je hebt In deze situatie. Gedachten kunnen opvattingen, waarden of normen zijn. Dingen die je denkt in tekst.

Nu heb je helder wat je gevoel is als gevolg van de behoeften die vervuld zijn. Wat ook een rol kan spelen in het zich herhalen van je gedrag, zijn je gedachten. De dingen die je denkt in die situatie of over die situatie, de ander of jezelf. Jij neemt iets waar in deze situatie waar je als vanzelf iets over denkt of iets van vindt. Het kan een opvatting zijn of een gedachte die een bepaalde verwachting in zich heeft. Of het heeft met je normen en waarden te maken.

Dat is heel normaal. Terwijl je opgroeit leer je allerlei opvattingen, waarden en normen. Die zijn soms handig omdat je dan niet écht hoeft na te denken in sommige situaties.

Het is echter zo dat wat je denkt kan bijdragen aan het in stand houden van de situatie.

Je kunt je nu het volgende afvragen:

 • Wat denk jij over die situatie?
 • Wat voel je erbij?
 • Wat gebeurt er met je?
 • Welke gedachten heb je over jezelf?
 • Welke gedachten heb je over de ander?
 • Wat denk of vind jij van je idee of je impuls?

 

7. Wortels

Welke rollen neem je in? Hoe sta jij?
Wortels staan voor een rol of rollen die je inneemt in het leven.

Het kan zijn dat je het gewend bent om in de loop van je leven bepaalde rollen in te nemen. Die rollen werden door de mensen om je heen (ouders, leraren of andere autoriteitsfiguren, partners, vrienden, collega’s) bekrachtigd. Ze maken het mogelijk om bepaalde behoeften te vervullen en tegelijkertijd maken ze het lastig om andere te vervullen.

Soms kun je die rol omschrijven zoals je zou doen bij een acteur in een film of toneelstuk. Misschien heb je bijnamen gehad die iets zeggen over jouw rollen? Op de volgende pagina staat een lijst met suggesties. Je kunt je het volgende afvragen:

 • Herken je een of meer rollen die passen bij wat je doet?
 • Of heb je een andere rol bedacht?
 • Of heb/had je een bijnaam die wat je doet goed beschrijft?
 • Zijn het rollen die je helpen?
 • Zijn het rollen die je behoeften te vervullen?
 • Zijn de rollen in contact met je hart?
 • Zijn de rollen ondersteunend aan je missie?

 

 

8. Vrije vogels

Wie bewonder jij?
Vrije vogels staan voor mensen die je bewondert om hoe ze met deze situatie omgaan.

Het kan zijn dat er mensen zijn in je omgeving die, zo komt het op je over, fluitend met de Wind omgaan en iets anders doen dat jij ook wel zou willen doen. Mensen die op de een of andere manier je bewondering oogsten.

Je kunt je het volgende afvragen:

 • Wie zijn die mensen?
 • Wat doen die mensen in die situaties?
 • Hoe zou je deze rol noemen?

En wat houd jou tegen om dit zelf te ervaren:

 • Wat moet er veranderen?
 • Wat moet je doorbreken?
 • Hoe houd je jezelf tegen?

 

Doe anders

In De Boom: doe anders ga je een ‘wensboom’ maken. Je gaat meer eigenwaarde, geluk en liefde implementeren in je boom. De stappen zijn hetzelfde, de vragen net iets anders.

Eigenwaarde heeft te maken met de gunfactor naar jezelf en is nergens op gebaseerd (ontstaat door invloed van buiten) en is enorm krachtig omdat het een plafond creëert in wat je van jezelf mag aantrekken en waar je van mag genieten. Dit heeft effect op financiën, relaties, lang leven, geluk en welzijn. Jouw onderbewustzijn is geprogrammeerd om te kiezen tussen het een of het ander, het moet geprogrammeerd worden te kiezen voor alles wat jouw hartje blijer maakt en dat is vaak het een en het ander!

Ik verdien… gelukkig te zijn, rijk te zijn, geliefd te zijn, slank te zijn, gezond te zijn etc. is niet correct!

Al die zaken hebben weinig te maken met of je het verdient of niet, maar meer of je het jezelf gunt en permissie geeft om het aan te trekken en ervan te genieten. Je hoeft niets te verdienen en je hebt het recht op alles, want niemand anders dan jij bepaalt dat!

Beter:
Ik gun mezelf en geef me permissie aan te trekken en te genieten van gelukkig en geliefd te zijn en gezond en rijk (overvloedig) te zijn en liefde te delen, te geven en te ontvangen en gezond en vitaal te zijn en een lang gelukkig leven te hebben.

Ik gun mezelf en geef me permissie alles aan te trekken van wat mijn hartje wenst in de meest moeiteloze manier en ik ben het meer dan waard en veel meer!

Ik ben door niets of niemand te stoppen op welke manier dan ook, omdat ik een magneet ben voor mijn dromen en elke dag stappen onderneem om dichter bij mijn doelen te komen en ik weet dat alles wat ik wens mij ook toekomt!

 

Dream Big

 

Het is tijd voor je grootste droom!

Wat zou jij willen waarvan je denkt dat het ver buiten je comfortzone ligt?

Niets is gegarandeerd. Het enige wat we gaan doen, is de deur openen tot de magische kracht van synchroniciteit waarin het hoe van ondergeschikt belang is aan het wat. Het Universum is miljoenen keren creatiever in het manifesteren dan jij ooit kunt zijn.

Staan als een boom

“Als je echt sterk wil worden, leer dan staan”. Dit vertelt Master San Gee Tam, grondlegger van het Golden Flower Tai Chi systeem, en hij is niet de enige meester die er zo over denkt. Heb je weinig tijd voor je Tai Chi en je wilt echt een oefening doen? Vraag het de meesters en grote kans dat ze volmondig roepen: ‘Gewoon Staan’. En het klinkt zo makkelijk…maar wat maakt dat het zo belangrijk is en hoe maak je het makkelijk(er)?

Staande Qigong, staande meditatie, staan als een boom of pilaar. Het zijn enkele verschillende termen voor hetzelfde. Staan zoals je bedoeld bent te staan. Staan in je (oorspronkelijke) structuur. Door te staan werk je aan een fysiek en mentaal krachtig lijf waarmee je jouw weerbaarheid, balans en focus vergroot.

 

Fysieke ongemakken verdwijnen; je lijf wordt sterker
Fysiek versterkt deze stand je omdat je helemaal op een lijn staat. Wanneer je zo staat, staan je botten, pezen, gewrichten op zodanige manier dat fysieke blokkades in je lichaam (langzaam weer kunnen) worden opgeheven. We kunnen zo veel spanning loslaten dat deze door het lichaam naar beneden zakt en de aarde in stroomt. Dit geeft zo weer ruimte voor nieuwe energie die volledig door je lijf kan stromen. Zo versterk je tegelijk je botten, pezen, banden en gewrichten.

 

In het moment komen en de juiste volgende stap zetten
Mentaal word je sterk doordat je letterlijk even stil wordt van binnen. Door niets te doen. Je komt tot jezelf, je verzamelt je energie en je geeft je daarmee de ruimte om opnieuw je energie te richten. Zie het als een boomstronk die even blijft haken in de kolkende rivier. In deze maatschappij en met al onze bezigheden versnipperen we onze energie over de hele dag heen: werk, familie, dagelijkse dingen, ga voor jezelf eens na waar door de dag heen je aandacht (en dus je energie) zoal naar toe gaat. We hollen vaak van het een naar het ander, van de ene afspraak naar de ander. En voor je er erg in hebt ben je misschien ergens aangekomen waar je niet eens bewust van was dat je daar heen ging. En dat kan alles zijn: ziek worden, met andere dingen bezig zijn dan je eigenlijk wilde, ja zeggen tegen iets waarbij je diep van binnen eigenlijk een Nee voelde.

Een moment stilstaan vóór we van het een naar het ander hollen, heeft als voordeel dat je even bewust wordt van jezelf en je ook daadwerkelijk even kunt focussen op waar jouw volgende stap heen gaat en of dit voor jou ook een juiste volgende stap is. Voordeel is dat ook je volgende stap zomaar een stuk waardevoller wordt, voor jou en de ander. Je kiest namelijk bewust en met volle aandacht ben je er dan bij.

 

Rechtop vergroot je weerbaarheid
De fysieke en mentale kracht die je met een rechte, open, ontspannen houding uitstraalt is van grote waarde in je dagelijkse leven. Als je weleens voor een groep staat, sta je daadwerkelijk krachtiger (zonder spanning!). Wil je een goed gesprek? Blijf dan rechtop zitten. Vanuit deze houding kun je namelijk alle kanten op bewegen en dus anticiperen op wat er op je afkomt.

 

Neem alles waar….doe niets, heb geduld
De grootste uitdaging voor het staan, is wellicht je geworstel met alle gedachten waar je je zo bewust van wordt. Herkenbaar. Vanaf het eerste moment dat ik ‘moest’ gaan staan, moest ik door een grote weerstand heen. Ik ‘moest’ letterlijk weerstand bieden tegen al die herrie in mijn hoofd. Totdat ik besefte, door vooral te blijven oefenen, ik ook ‘gewoon’ kon ophouden met het weerstand bieden tegen die gedachten door ze gewoon te accepteren. Accepteren dat per seconde minstens tientallen gedachten door ons hoofd schieten, gelukkig veelal onbewust. Terwijl we staan zijn er vele gedachten waar we ons ineens van bewust worden. Neem je gedachten eens waar terwijl je staat, kijk er als toeschouwer naar. Doe er niets mee. En wat ik mezelf leerde….zet een glimlach op je gezicht bij al die gedachten die gehoord willen worden. Naast die gedachten, je mind, kun je tijdens het staan ook diverse fysieke spanningen ervaren of je bewust worden van bepaalde emoties. Begint jouw been te trillen? Of doen die benen of schouders wel erg zeer? Mooi, wees dankbaar voor het feit dat je het voelt en waarneemt! Vanuit die beleving in je lichaam en je gevoel, blijf je staan. Neem alles wat je ervaart in je lichaam en aan gevoel waar, glimlach, ontspan en doe er niets mee. Laat het maar komen, laat het er maar zijn. Blijf ontspannen en blijf staan.

Wees geduldig. Begin met drie tot vijf minuten staan, en doe dit regelmatig. Misschien helpt een vast tijdstip op de dag je. Zo went je lichaam ook aan het ritme. En ben je te moe, dan kun je deze oefening ook zittend doen.

 

Hoe sta je? De wu chi-stand

 • Zet je voeten heupbreed en parallel (de binnenkant van je voeten is op 1 lijn).
 • Houd je ogen open en kijk ontspannen naar voren.
 • Puntje van je tong is tegen je gehemelte.
 • Je staat licht door je knieën gezakt.
 • Je bekken staan recht, staartbotje naar de grond (als een naald die de grond in gaat).
 • Vanuit je staartbotje open je je wervelkolom naar boven.
 • Open je nek en verder je kruin, boven op je hoofd.
 • Stel je voor dat je aan een zijden koord hangt, gevestigd aan je kruin.
 • Je kin is licht ingetrokken.
 • Je armen hangen losjes langs je lichaam.
 • Houd je handen open en licht rond. Richt ze met de handpalmen naar je bovenbenen.

 

Ervaar hoe je lichaam licht en lang voelt, terwijl je benen en voeten een sterke basis vormen. Sluit af door je energie te pakken door je vingertoppen naar elkaar te brengen op je rug en de ruggen van je handen op je nieren te leggen (net boven de taille). Maak vervolgens rustige, grote cirkels met je benen (cirkel van binnen naar buiten) met aandacht op je nieren.