Herken je kernwaarden

Wie ben jij? Een vraag die we in het vorige hoofdstuk stelden. Een vraag met veel mogelijke antwoorden. Jouw persoonlijkheid komt het best tot zijn recht onder bepaalde innerlijke omstandigheden, de situaties waarin jij kracht en zelfvertrouwen ervaart en helemaal in je element bent. Diep van binnen in ons schuilt het oer verlangen jouw persoonlijke kwaliteiten tot ontwikkeling te brengen. Je leeft dan vanuit je eigen kernwaarden.

Bijna iedereen kent de ervaring dat er situaties zijn, waarin je helemaal niet of niet volledig tot je recht komt. Je ervaart innerlijke conflicten, angst, boosheid, onzekerheid of twijfels. Zolang je routinematig leeft en hetzelfde blijft doen, zullen ook deze situaties zich blijven herhalen.

 

Einsteins wet van de Waanzin:
Hetzelfde blijven doen en iets anders verwachten…

 

Je kunt vaak de omstandigheden waar je in zit niet zo maar veranderen. Waar je wel invloed op hebt is hoe jij omgaat met wat er gebeurt. Je kunt ervoor kiezen om vanuit je persoonlijke kwaliteiten te gaan leven en van daaruit op de omstandigheden in je leven te reageren. Hoe beter zicht je hebt op je persoonlijke kwaliteiten, hoe meer je ze op allerlei gebieden in je leven tot uitdrukking kunt brengen.

 

Wat zijn Kernwaarden?

Je kernwaarden zou je kunnen omschrijven als de voor jouw belangrijkste waarden die de drijfveer van je handelen vormen (of als dat nu minder het geval is, wat je wel graag zou willen).

Kernwaarden zijn het antwoord op de vragen: Wat vind ik heel belangrijk? Wat is voor mij heel waardevol in mijn leven? Wat vind ik essentieel in mijn omgang met andere mensen, in mijn relatie met mijn partner, in de voeding van mijn kinderen en in mijn woonomgeving? Wat vind ik belangrijk in mijn werk, zowel voor wat betreft de inhoud, de omgeving als de omgang met leidinggevenden en collega’s?

Als je voor de specifieke gebieden in jouw leven steeds deze vragen stelt, krijg je inzicht in jouw Kernwaarden, die maken dat jij het best tot je recht komt.

Je kunt ook kijken naar datgene waar je juist een hekel aan hebt, dat wat je afwijst in een ander. Van daaruit kun je terug-redeneren naar de positieve tegenhanger die voor jou blijkbaar van waarde is. Als je bijvoorbeeld een ontzettende hekel hebt aan oneerlijkheid, dan is eerlijkheid waarschijnlijk een Kernwaarde voor jou.

Als je helder hebt wat jouw waarden zijn, dan kun je daar bewust naar leven, en dus bewust jezelf zijn. Je kunt bewust gaan staan voor wat jij belangrijk vindt en vanuit die kracht gaan leven. Dat maakt je authentiek. Bovendien weten anderen waar ze met jou aan toe zijn, dat creëert helderheid en kan ook inspirerend en uitnodigend zijn voor anderen om ook voor hun waarden te gaan staan.

Je merkt het ook op momenten dat je niet trouw bent aan je eigen waarden, je ervaart dan dat je niet in je kracht staat, en dat je energie verliest. Door het niet leven van je kernwaarden ontstaan innerlijke conflicten en dat merk je doordat je negatieve emoties ervaart, zoals angst, verdriet, teleurstelling of boosheid.

Je kernwaarden geven aan hoe jij het liefst wilt zijn, in alle situaties. Dit komt overeen met hoe jij het diep van binnen, vanuit je kern, beleeft. Hier volledig naar handelen geeft kracht en zelfvertrouwen.

 

Om te ontdekken wat jouw kernwaarden zijn kun je de oefeningen maken in het werkboek.

 

Kerngaven

Waar ben je heel goed in
Een ander woord voor kerngave is kernkwaliteit, talent of positieve eigenschap.

Je kerngaven bestaan uit een set van sterk ontwikkelde positieve eigenschappen. Een kerngave is altijd potentieel aanwezig. Het onderscheid tussen deze kerngaven en vaardigheden zit vooral in het feit dat de eerste van binnenuit komen en vaardigheden van buitenaf aangeleerd zijn. Vaardigheden zijn aan te leren terwijl je gaven van nature hebt en verder kunt ontwikkelen.

Jouw kerngaven kleuren jou en maken je tot een uniek persoon. Wanneer je jezelf meer bewust bent van deze gaven, kun je jezelf hier meer op afstemmen.

Vaak zijn deze gaven en talenten voor jezelf echter zo vanzelfsprekend dat ze je misschien nauwelijks opvallen. Het is van belang om je bewust te zijn van je gaven en talenten die je van nature met je meedraagt. Je hebt ze namelijk niet voor niet gekregen. Als je jezelf bewust bent van waar je kracht ligt, dan kun je deze kracht ook veel bewuster inzetten en daardoor situaties in je leven creëren die je dienen in plaats van jezelf steeds terug te vinden in situatie waarin jouw kracht niet stroomt. Als je je goed voelt presteer je beter; dat wat je onderneemt heeft succes, je ervaart meer momenten van ‘flow’. Kortom; je voelt je vrijer om te doen wat je graag wilt en het gaat je goed af; je voelt je in balans en hebt plezier in de dingen die je onderneemt.

Ieder mens is uniek en kan zijn talenten op zijn of haar eigen unieke wijze inzetten. Als we allemaal onze talenten meer gaan leven, kan niet alleen je eigen leven van meer betekenis worden, maar vullen we elkaar ook aan en dienen daarmee het grotere geheel. We kunnen dan als mens echt een verschil maken.

Om te ontdekken wat jouw kernkwaliteiten zijn kun je de oefeningen maken in het werkboek.

 

Om je kerngaven verder in beeld te krijgen, kun je ook verkennen welke activiteiten zowel in je privéleven als in je werkend leven het best bij jou passen oftewel, wat zijn jouw kernactiviteiten?

 

Kernactiviteiten

Wat doe je het liefst? Als je bezig met je kernactiviteiten merk je dat je bijna onvermoeibaar bent. Dit zijn de activiteiten die je energie opleveren, die je telkens weer met plezier doet en waar je goed in bent. Dit zijn de bezigheden die je met je hart doet.

Ook voor je kernactiviteiten geldt dat het goed is om deze eens bewust in beeld te brengen. Wellicht zijn er activiteiten bij die je vroeger leuk vond om te doen, maar die een beetje uit het zicht zijn verdwenen en die opnieuw aandacht verdienen. Misschien zijn er bezigheden die je kunt uitbreiden, zodat je werk of privéleven (nog) meer inhoud en betekenis krijgt.

 

Om te ontdekken wat jouw kernactiviteiten zijn kun je de oefeningen maken in het werkboek.

 

Hoe kun je nog meer vorm geven aan je kerngaven en kernactiviteiten?

Wat is er voor nodig om meer tijd en aandacht te kunnen besteden aan dat waar je goed in bent en wat je het liefste doet? Je kunt hierbij denken aan een uitbreiding van je huidige werkzaamheden, het volgen van cursussen, thuis je dagen anders indelen etc.

Vind de vorm die bij jou past en die jou recht doet!

Vanuit je kernwaarden, kerngaven en kernactiviteiten kun je al een beter beeld krijgen van wat jij neer wilt neerzetten. Je hebt nu een basis gelegd in meer bewustwording van je gaven, talenten, de dingen die je leuk en fijn vindt om te doen en waar je goed in bent.

Kernovertuigingen

Vrijwel ieder mens heeft de innerlijke behoefte iets wezenlijks bij te dragen. Wat wil jij bijdragen? En of jouw bijdrage nu groot of klein is, het is altijd een bijdrage die ertoe doet! Sommigen weten al heel vroeg in hun leven wat hun missie is, anderen blijven heel lang op zoek. Vaak wordt je levenstaak helder door de ervaringen en moeilijkheden die je tegenkomt op je levenspad.

Je missie heeft te maken met vragen als: waarom ben ik hier?, waarom ben ik zoals ik ben?, wat staat mij te doen als ik mijn hart en hoofd zou volgen of wat zou ik tot stand willen brengen in mijn leven.

Je levensmissie vormgeven en uitdragen betekent dat je ten volle gebruik kunt maken van je gaven en dat je precies datgene doet waar je het meest blij en gelukkig van wordt.

 

Kernovertuigingen:
Waar ga je vanuit? Dienende en niet-dienende overtuigingen en deze laatste loslaten. Waar ben je heilig van overtuigd? …als het gaat over: Jezelf, relaties met anderen, je werk. Je kan inzoomen op het gevoel. Is dit een overtuiging die echt heel duidelijk een kernovertuiging is.

Belangrijk om in de uitleg te melden dat de overtuigingen positief worden geformuleerd, dus niet, Ik vind het heel vervelend als… Ga eens na of deze overtuigingen je bekrachtigen of niet. Wie zou je zijn of wat zou er gebeuren zonder deze overtuigingen? Wat /wie is er in jouw ogen nog verkeerd, wat probeer je nog te fixen?

 

Om te ontdekken wat jouw kernovertuigingen zijn kun je de oefeningen maken in het werkboek.

Na het maken van de oefeningen kun je ze combineren en er een persoonlijke missie en krachtschild van maken.  Hoe mooi is het om helder te hebben wat jouw onbewuste sturing is! Nu heb je voor jezelf een bewust beeld van jouw waarden, wat jou beweegt en wat je belangrijk vindt in het leven. Je kunt nu gemakkelijker het leven creëren wat bij je past en kun je leven vanuit je hart.