De verschillende niveaus van ervaren

De holistische visie gaat er vanuit dat een ervaring op verschillende niveaus binnen komt. Het ervaringsniveau van voorkeur maakt hoe jij de ervaring beleeft. Hoe jij indrukken opdoet is van belang voor jouw ervaringswereld. Het is enorm verhelderend om inzicht te krijgen op welke manier jij bij voorkeur ervaringen opdoet zodat jij meer zicht krijgt op jezelf en jouw gedrag beter kunt begrijpen.

Er zijn vier verschillende niveaus van ervaren en deze hebben ook ieder een eigen manier van communiceren:

Niveau 1 Lichaam Ervaringen komen binnen via de zintuigen.
Niveau 2 Denken Ervaringen komen binnen via denken, analyseren en bewustwording.
Niveau 3 Gevoel Ervaringen komen binnen via emoties, voelen, dromen en herinneringen.
Niveau 4 Energie Energie hoort te stromen en zorgt er voor dat we goed in ons vel zitten. Energie verbindt ons met alles wat leeft.

 

Je doet op al deze vier verschillende lagen ervaringen op en op die manier wordt een specifieke, unieke waarneming vastgelegd. Nogmaals, in welke mate elk niveau aangesproken wordt is per individu verschillend en tevens bepalend voor de belevingswereld van de persoon. Een persoon die meer op het lichamelijke niveau ervaart zal een gebeurtenis op een hele andere manier navertellen als een persoon die vooral op het denk niveau ervaart.

Gedurende ons leven worden de vier niveaus beïnvloed door onopgeloste conflicten, verwondingen of trauma’s. Deze trauma’s, verwondingen en onopgeloste conflicten verstoren de opname en uitwisseling van en tussen de niveaus. Een persoon kan dan nog steeds normaal functioneren maar de onopgeloste pijn of het verdriet blijft in het gevoel hangen van de specifieke leeftijd. Op het gevoelsniveau zit namelijk de herinnering.

 

Als een emotie of trauma in de kindertijd niet wordt verwerkt, wordt deze gebeurtenis verdrongen. Op de achtergrond blijft dit echter aanwezig en kan een volwassen persoon reageren als een kind van vier, omdat de emotie die in het vierde jaar is opgedaan niet is verwerkt en nog steeds actief is. Het is een gewoontepatroon geworden.

 

Voorbeelden van klachten/storingen op de verschillende niveaus.

Lichaam
Een verstoring in dit centrum kan zich uiten in diverse klachten: darmklachten, buikpijn, moeheid, te beweeglijk, onrustig zijn met en in het lijf. Personen kunnen bij een lichamelijke verstoring moeite hebben de grenzen van hun lijf te vinden.

 

Denken
Een verstoring in dit centrum kan ontstaan als een persoon iets ervaren heeft wat het geen plek kan geven. Dat kan een grote gebeurtenis zijn of iets relatief kleins. Als een persoon de gebeurtenis verstandelijk niet kan begrijpen, dan krijgt de ervaring geen plekje. Hierdoor raakt men uit balans.

 

Gevoel
Een verstoring in dit centrum kan zich uiten in diverse klachten: snel verdrietig zijn, onstabiel gedrag, bij de kleinste vorm van kritiek uit je doen zijn. Of juist als er geen of weinig emotie lijkt te zijn, snel emotioneel worden, snel of vaak boos of geïrriteerd zijn.

 

Energie
Een verstoring in energie kan zich uiten in diverse klachten: vermoeidheid, afwezig zijn, niet goed in het hier en nu. Je kunt uit balans zijn op diverse niveaus en dan last hebben van energieverlies. Het één is onlosmakelijk met het ander verbonden, energie verbindt zich met alle centra. Eigenlijk is de energie van één centrum niet los te zien van de anderen, om de nadruk te leggen op de verbinding worden ze apart benoemd. Als één van de andere centra verward is of onderdrukt, dan is de energie uit balans en daarmee dus ook het niveau.