Het gebruik van affirmaties

Affirmaties zijn positieve teksten die je hardop en vol overtuiging tegen jezelf uitspreekt en zijn een manier om ons bewustzijn te richten op wat we werkelijk willen. Door de meridiaan punten te tappen/masseren en tegelijkertijd een affirmatie daarbij uit te spreken, stellen we ons bewustzijn meer open. De kracht van de affirmatie  is dan effectiever dan wanneer we alleen maar een affirmatie uitspreken of alleen maar de EE punten masseren.

Positieve affirmaties worden na verloop van tijd door het lichaam als waarheid gezien omdat er een verbinding ontstaat door de behandeling van de EE punten. De geest wordt opnieuw geprogrammeerd en het patroon van negatieve gedachten wordt doorbroken en het emotionele evenwicht wordt hersteld.

Wat belangrijk is om te weten bij het effectief gebruiken van affirmaties is dat een positieve affirmatie altijd moet beginnen met ‘Ik’ én in de tegenwoordige tijd moet staan. Bijvoorbeeld: Ik ben…, Ik heb…, Ik ervaar….

 

Ontsluit de kracht van je ziel – wees meester over je eigen gedachten

Affirmaties zijn zowel een doel als een middel. Als je met affirmaties gaat werken is het doel om positieve gedachten vast te zetten in je hoofd. Het is ook een middel op het pad naar bewustwording. Als je met affirmaties gaat werken ontkom je er niet aan om steeds bewuster in het leven te gaan staan.
Wat denk je, ben en je er klaar voor?

Voor datgene wat je wilt veranderen, stel je een korte en krachtige zin op. Dit is jouw affirmatie. Het moet beslist positief gesteld zijn en ook absoluut zonder het woordje “niet” erin. Ook is het belangrijk dat de tekst weergeeft alsof je je doel al bereikt hebt, dus in het “nu”.

Even een paar voorbeelden:

  • Ik ben volkomen rustig.
  • Ik accepteer mezelf en ik hou van mezelf zoals ik ben.
  • Ik ben goed in wat ik doe.
  • Ik leef in overvloed.
  • Wat iemand ook zegt of doet, ik voel me goed.

 

Je kunt dus niet zeggen: “Ik word volkomen rustig.”, want dat ligt in de toekomst. In dit voorbeeld zeg je dus: “Ik ben volkomen rustig.”, ook al ben je dat “nog” niet.

 

Affirmatie voorbeeld 1:  Angst vervangen voor moed.
Een negatieve emotie vervangen door een positieve emotie. In dit voorbeeld gebruiken we de angst en moed. Je vervangt de emoties naar eigen voorkeur:

Ik hou van mijzelf en ik accepteer mijzelf met mijn angst (de negatieve emotie) tot op het aller-diepste niveau en vanaf de allereerste keer dat ik deze angst (de negatieve emotie) heb ervaren en niet heb kunnen verwerken.

Ik heb nu de bereidheid om deze angst (de negatieve emotie) volledig en helemaal los te laten (adem diep in en visualiseer dat je de negatieve emotie uitblaast) en dit kan mij onmogelijk negatief beïnvloeden.

Ik laat deze angst (de negatieve emotie) los (Extra: tot op het aller diepste cel niveau) en vervang deze voor moed (de gewenste positieve emotie).

Eind afsluiting: Ik integreer moed (de gewenste positieve emotie) voor nu en de toekomst en spreek met mij zelf af dat ik  moed (de gewenste positieve emotie)  ervaar in alle stappen die ik neem.

 

Affirmatie voorbeeld 2:
Ik hou van mijzelf en ik accepteer mijzelf met mijn gevoel van angst (de negatieve emotie).

Ik laat deze angst (de negatieve emotie) los en vervang deze door mijzelf (de positieve emotie)  moedig te voelen.

(Adem rustig in en uit, en bedenk dat je de negatieve emotie uitblaast)

Ik voel mijzelf moedig (de positief gevoel benoemen). Ik ben trots op mijzelf!

 

Verkorte versie:

Tap de punten en zeg hardop tegen jezelf: “Ik ben fit en vitaal en ik ben in balans.”

 

EE voorbeeld 3:
Ik accepteer mijn angst (de negatieve emotie) tot op het aller diepste niveau en vanaf de allereerste keer dat ik dit gevoel heb ervaren en niet heb kunnen verwerken en loslaten (diepe rustige ademhaling)

Ik accepteer en hou van mezelf tot op het aller diepste niveau met deze angst (de negatieve emotie).

Ik kies er voor om deze angst (de negatieve emotie)  nu volledig en permanent los te laten en te vervangen voor moed (het gewenste positieve gevoel) en ervaar moed voor nu en continu (adem diep in en uit).

 

EE voorbeeld 4: bij schuldgevoel
Tappunten EE-hart en lever: vergiffenis

Ik vergeef mijzelf voor alle pijn, onbegrip, kritiek en afwijzing die ik mijzelf en anderen heb gegeven.

Ik vergeef mijzelf en accepteer mezelf voor mijn gedrag en gedachten in het verleden.

Ik vergeef mijzelf en houd van mijzelf vanaf de allereerste keer dat ik onrechtvaardig tegen mijzelf of anderen ben geweest.

Ik vergeef mijzelf en ik houd van mijzelf en ik ervaar liefde voor mijzelf en anderen in het leven (adem nu diep in en uit).