De meridianen

In deze les nemen we je mee in de theorie van de meridianen. Zij vormen de basis van het werken met Emotioneel Evenwicht. Vervolgens lichten we het werken met affirmaties en visualisaties toe zodat je meer inzicht krijgt in de werking en samenhang van deze methodiek en uiteindelijk met al deze kennis aan de slag kunt en daadwerkelijk kunt gaan werken met Emotioneel Evenwicht.

In het lichaam bevinden zich veertien meridianen. Dit zijn energiebanen die energie (Chi) door ons lichaam transporteren en circuleren. Deze energie stroomt in vaste banen door ons lichaam en zorgen ervoor dat alle lichaamsdelen die daar behoefte aan hebben, van energie kunnen worden voorzien.

Verloopt de energiebevoorrading van de lichaamscellen naar wens dan straalt een persoon vitaliteit uit. Op plaatsen waar de energie nauwelijks komt, zien we het weefsel veranderen en verdwijnt de uitstraling.

Daar, waar de energie zich ophoopt en niet goed doorstroomt, verdwijnt ook de vitaliteit. Soms is zelfs een zwelling of een deukje met het blote oog waarneembaar. Zoals bloed door ons lichaam stroomt en uiteindelijk alle cellen voedt, circuleert de Chi ook door ons lichaam, van de ene naar de andere meridiaan. Net zoals het bloed, moet de Chi kunnen blijven circuleren. De veertien meridianen vertakken zich, in kleinere energiestromen, naar alle delen van het lichaam. Het hele lichaam kan op die manier gevoed worden met Chi.

Het meridiaan stelsel kan dus gezien worden als een systeem dat de gehele werking van het lichaam reguleert.

In het Westen hebben de meridianen een naam die ontleend is aan het orgaan waar de meridiaan een sterke verbinding mee heeft (levermeridiaan, maagmeridiaan, enz.). Verstoringen van zo’n meridiaan hoeven niets te zeggen over de conditie van het orgaan waar het zijn naam aan ontleent. Tevens is er een verbinding tussen organen en emoties.

Het grote geheim van de meridianen

Het is zo dat iedere energiebaan een eigen werking heeft. Wanneer deze baan dus verstoord raakt, kunnen allerlei klachten ontstaan, lichamelijk maar ook emotioneel. Denk aan stijve nek, lage rugpijn, hoofdpijn en slecht slapen. Of emotioneel: besluiteloosheid, niet kunnen huilen of een kort lontje hebben. De meridianen hebben een heel interessant systeem, want ze zijn op elkaar aangesloten als een grote energiecirkel die alsmaar rond gaat. In dat energiesysteem is elke meridiaan om beurten het krachtigst, telkens 2 uren lang. In de nacht zijn er ook een aantal meridianen actief, te weten:

 • Galblaasmeridiaan tussen 23.00 en 1.00 uur.
 • Levermeridiaan tussen 1.00 en 3.00 uur,
 • Longmeridiaan tussen 3.00 en 5.00 uur
 • Dikke darmmeridiaan tussen 5.00 en 7.00 uur.
 • Maagmeridiaan tussen 7.00 en 9.00 uur.

Word je ‘s nachts altijd wakker rond hetzelfde tijdstip, kijk dan op de klok en onthoud de tijd. Je kunt dan ‘s ochtends uitzoeken om welke meridiaan het gaat en nagaan bij jezelf of er emoties zijn die je nog te verwerken hebt. Grofweg raakt elke meridiaan verstoord door een bepaalde hoofdemotie:

 • Galblaasmeridiaan: Frustratie (‘je gal spuwen’).
 • Levermeridiaan: Boosheid (vaak onderdrukte boosheid).
 • Longmeridiaan: Verdriet, veel huilen.
 • Dikke darmmeridiaan: Niet kunnen loslaten.
 • Maagmeridiaan: Zorgen maken en zenuwachtigheid.

Dit betekent dat als je ‘s nachts wakker ligt, er een emotie speelt die je nog niet hebt verwerkt. Doe je op dat moment de EE-Methode, dan verwerk je die emotie. Je volgt de stappen, terwijl de punten tapt. Hiermee geef je je onbewuste het signaal: ‘alles is oké, niks aan de hand, je kunt de emotie nu rustig loslaten’. Je geeft als het ware ‘Vrede’ aan je verdriet, aan je boosheid, aan je schuldgevoelens. Door de erkenning voelt de emotie zich gehoord en gezien en kan het afzakken en verdwijnen.

Graag lichten we dit toe met een persoonlijk voorbeeld: “Ik slaap gelukkig altijd erg goed, maar vorige week werd ik 3 ochtenden achter elkaar rond 6.00 uur wakker. Ik realiseerde mij dat dit de tijd van de Dikke Darmmeridiaan was. De eerste ochtend dat ik wakker lag, werd ik me door de kennis over de Dikke Darmmeridiaan ervan bewust dat ik voor een grote beslissing stond. Met ‘groot’ bedoel ik dat het een emotionele beslissing was, wat betekende dat ik iets moest loslaten. Maar ik was er juist aan gehecht dat alles hetzelfde zou blijven. Ik wilde geen verandering! Kortom, ik kon de oude situatie ‘niet loslaten’.
Hoe ben ik hier mee omgegaan? Ik behandelde mezelf middels de EE punten te tappen en viel weer in slaap. Dat het nog 2 keer terug kwam, gaf voor mij aan dat ik het blijkbaar nog niet kon loslaten. Elke ochtend dat ik te vroeg wakker werd, deed ik de stappen en de vierde nacht sliep ik weer helemaal door.”

Met deze kennis kun je, als je wakker wordt ‘s nachts, een verband gaan leggen met de tijd van de meridianen. Ga eens na voor jezelf: hoe laat word jij meestal wakker en herken je je dan in de emoties die spelen?
Kijk ook eens hoe laat je kind wakker wordt. Probeer het eens uit om ‘s nachts de EE punten die bij het tijdstip horen, te tappen als je wakker ligt en schrijf op hoeveel keer je nog wakker ligt of juist de slaap weer kan vatten!

 

De meridiaanklok

Als bestanddeel van de natuur is de mens onderhevig aan verschillende ritmen, iedereen weet hoe hij op de wisselende tijden van de dag en het jaar reageert. In de winter heb je een andere behoefte aan slaap en een ander werktempo dan in de zomer. Sommige dingen kunnen makkelijker ‘s morgens worden verricht, andere beter ‘s avonds. De dagelijkse ritmes die veel van onze gedragingen beïnvloeden, worden circadiaanse ritmes genoemd. Wat de vertaling is van het Latijnse woord circa (ongeveer) en het Latijnse woord dies (dag).

Heel wat fysiologische verschijnselen in het menselijk lichaam vertonen circadiaanse veranderingen. Denk maar aan het ritme van de lichaamstemperatuur. Een ander zeer belangrijk biologisch ritme is de slaap/waak – cyclus. De verschillende circadiaanse ritmen worden normaal gesynchroniseerd door periodiek terugkerende veranderingen in de omgeving en daarvan vooral door de wisseling van dag en nacht.

Binnen de westerse wetenschappelijke methodes waarbij gewerkt wordt met meridianen is voldoende onderzoek gedaan waaruit aantoonbaar is dat meridianen met elkaar verbonden zijn in een bepaalde volgorde.

Ieder orgaan levert een bepaald aandeel in de energieproductie van het organisme en de organen kunnen hun energie aan elkaar overdragen via de meridianen. Een te sterk of een te zwak functionerend orgaan kan zo storend werken op de energetische verhoudingen van andere organen, waardoor pathologische verschijnselen kunnen ontstaan.

De Traditionele Chinese Geneeskunde heeft deze energieoverdracht in kaart gebracht door middel van de orgaanklok. Over het etmaal gezien fluctueert de activiteit van de organen in een heel specifiek ritme dat al duizenden jaren door de Chinese geneeskunde wordt onderscheiden. Ieder orgaan heeft tijden van maximale en minimale activiteit. Dat uit zich bijvoorbeeld in hormonale en biochemische veranderingen binnen het lichaam.

Op de Orgaanklok (die wordt weergegeven in de vorm van cirkelvormige tabellen in de vorm van een klok) kan worden afgelezen wanneer de verschillende organen het meest actief en het minst actief zijn.

Hart: 11.00-13.00 uur,

Dunne darm: 13.00-15.00 uur,

Blaas: 15.00-17.00 uur,

Nier: 17.00-19.00 uur,

Kringloop: 19.00-21.00 uur,

Drievoudige verwarmer: 21.00- 23.00 uur,

Galblaas: 23.00-01.00 uur,

Lever: 01.00- 03.00 uur,

Long: 03.00- 05.00 uur,

Dikke Darm: 05.00- 07.00 uur,

Maag: 07.00- 09.00 uur,

Milt: 09.00-11.00 uur.

 

Veel energie
In onderstaande tabel kun je zien op welke tijden er veel energie aanvoer is bij het desbetreffende orgaan.  Een zwak orgaan zal zich tijdens deze energie piek niet prettig voelen. Denk maar aan een oude wagen die op een zeker moment zwaar beladen wordt. Hij gaat enorm kraken, piepen en zuchten. Zo zal ook een zwak of ziek orgaan zich tijdens deze momenten melden. Kenmerkend is pijn, wakker worden tijdens de nacht of algemene activiteit.

 

Tijden

veel energie aanvoer

Orgaan Tijden

weinig energie aanvoer

01.00 – 03.00 uur Lever 13.00 – 15.00 uur
03.00 – 05.00 uur Longen 15.00 – 17.00 uur
05.00 – 07.00 uur Dikke darm 17.00 – 19.00 uur
07.00 – 09.00 uur Maag 19.00 – 21.00 uur
09.00 – 11.00 uur Milt en pancreas 21.00 – 23.00 uur
11.00 – 13.00 uur Hart 23.00 – 01.00 uur
13.00 – 15.00 uur Dunne darm 01.00 – 03.00 uur
15.00 – 17.00 uur Blaas 03.00 – 05.00 uur
17.00 – 19.00 uur Nieren 05.00 – 07.00 uur
19.00 – 21.00 uur Bloedsomloop 07.00 – 09.00 uur
21.00 – 23.00 uur Verwarming 09.00 – 11.00 uur
23.00 – 01.00 uur Galblaas 11.00 – 13.00 uur


Weinig energie

Op de tijden dat er weinig energie aanvoer is  (zie de rechterkant van de tabel) zal het desbetreffende orgaan in een dip zitten. Een zwak of ziek orgaan zal zich op deze tijden melden door sufheid, slaperigheid of algemene malaise.

Voorbeeld: 
Een overbelaste lever kan de volgende klachten geven:

 • Altijd tussen 01.00 en 03.00 uur ‘s nachts wakker worden om bijvoorbeeld te moeten plassen – extra activiteit tijdens de tijden van veel energie aanvoer op de lever.
 • Altijd tussen 13.00 en 15.00 uur ‘s middags een dip, suf en zin om een middagdutje te doen – een inzinking op het moment dat er weinig energie aanvoer is op de lever.

Deze Orgaanklok kan alleen als indicator worden gebruikt. Op grond van de Orgaanklok kan bijvoorbeeld duidelijk worden dat iemand een zwakke lever heeft. Soms is het dan met simpele maatregelen mogelijk om daar rekening mee te houden en de gezondheid te verbeteren.

Tot zo ver deze interessante theorie over de werking van de meridianen. Graag verwijzen wij je ook naar het losse naslagwerk ‘De 14 EE punten’ die als aanvulling op deze les uitvoerig en los van elkaar beschreven en toegelicht zijn.