De invloed van emoties

We kunnen onze emoties in twee categorieën verdelen; prettige en onprettige. De prettige emoties als enthousiasme, geluk, hoop, dankbaarheid en vreugde geven mensen een goed gevoel. In de Traditionele Chinese geneeskunde gaat men ervan uit dat emoties de grootste oorzaak zijn van alle aandoeningen. Als een emotie, nadat deze gevoeld is, niet losgelaten wordt kan dit de totale energie blokkeren. Uiteindelijk kan dit leiden tot lichamelijke klachten. Negatieve emoties als angst, onzekerheid, boosheid, onrust en verdriet spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van blokkades.

Een emotie is niets anders dan energie. Ziekte ontstaat als de energie niet meer vrij kan stromen. Blokkades van energie moeten dus voorkomen of opgelost worden, zodat de energie weer vrij kan stromen.

Wat zijn emoties nu eigenlijk? En hoe komt het dat ze soms zo sterk kunnen worden en het leven zo kunnen beheersen, zonder dat we daar zelf nog controle over hebben?

We zullen je dit hier kort uitleggen: een emotie is een associatie die we hebben bij een bepaalde prikkel en komt voort uit aangeleerd gedrag dat onder bepaalde condities tot stand komt en een gewoonte wordt. Daarnaast komt het vaak ook uit onbewuste patronen uit het verleden. Meestal zijn emoties niet gebaseerd op vrije keuze. Deze prikkel is vaak energetisch van aard en gaat gepaard met een elektrochemische reactie die plaatsvindt in het centrale zenuwstelsel. De energetische reactie is echter sterker dan de elektrochemische reactie. Dat is het moment dat het je “raakt.”

Een emotie kan je extra raken als er een bepaalde prikkel ofwel trigger is. Triggers zijn “reactieaanzetters” die tot stand komen door ons eigen innerlijke proces. Triggers kunnen het hele immuunsysteem beïnvloeden en het energiesysteem verzwakken of beschadigen. Alle onaangename triggers zijn belangrijke aanwijzingen voor onverwerkte zaken. Je bewust zijn van jouw eigen triggers helpt om zicht te krijgen op jouw innerlijke proces.

Triggers kunnen zijn:

  • iets horen en daar een negatieve verbinding mee hebben.
  • Iets zien waar je naar van wordt (bijvoorbeeld bloed, geweld).
  • Er wordt iets gezegd wat negatieve herinneringen oproept.
  • Aangeraakt worden op plekken met bepaalde negatieve emoties. Er gaat een alarmbel af!
  • Geuren die je een aangename herkenning geven of een negatieve reactie oproept door bijvoorbeeld herinneringen aan vroeger.
  • Smaak die je goede herinneringen geven aan oma’s tomatensoep of juist onaangename herinneringen aan eten wat je vroeger niet lekker vond.

Bij een emotionele ervaring (trigger) wordt energie opgebouwd en het is belangrijk dat deze energie ook weer afgevoerd wordt, wat de oorzaak of prikkel ook is. Het afvoeren van energie kan door: te lachen, te huilen, een confrontatie aan te gaan of door op een andere manier uitdrukking te geven aan de emotionele ervaring. Deze manieren zorgen er voor dat de opgebouwde spanning op een natuurlijke manier afvloeit.

Soms is het niet mogelijk of sociaal ongewenst om uiting te geven aan een emotie. Dat maakt dat we al vroeg in ons leven leren om emoties te onderdrukken, om zo te voldoen aan de verwachtingen, het beeld en gedragspatroon van onze ouders en de gemeenschap.

Onderdrukte of onverwerkte emoties en gevoelens worden door dan middel van het ontkennen, afstand nemen, bagatelliseren (klein maken) en niet accepteren, omgezet in schadelijke energie waardoor het lichaam aangetast wordt op fysiek, geestelijk, emotioneel en energetisch niveau.

Alles wat we denken heeft invloed ook op ons lichaam.

Het lichaam wordt beheerst door drie energiesystemen;

  • het circulatiesysteem (de meridianen);
  • de energiecentra (de chakra’s);
  • het energieveld om ons heen (de aura).

Wanneer het energiesysteem uit balans is, ontstaan er tegelijkertijd ook problemen in de andere systemen zoals bijvoorbeeld in de spijsvertering, de hormoonhuishouding en het spierstelsel.

Alles wat ons overkomt, kan onze energie in het lichaam verzwakken. Denk hierbij aan ziekten, trauma’s, verwondingen, gedachten en opvattingen. Als we al verzwakt zijn door eerdere trauma’s dan zal het systeem nog verder verzwakken of beschadigen.

Het ontladen van emoties is dus van essentieel belang! Ontladen van emoties kun je doen door middel van aanraken, massage, knuffelen en sociale interacties. Deze vier zijn grote stress-oplossers. Door middel van aanraking wordt het hormoon oxytocine aangemaakt waardoor het adrenalinegehalte (hormoon cortisol) afneemt.

Kortgezegd heeft een emotionele reactie als doel om het lichaam aandacht te vragen. Het is een signaal zodat een ‘probleem’ bewust gemaakt wordt. Door dit signaal te negeren en de gelegenheid tot genezing te negeren, kun je je lichaam zelf ziek maken.

Door je hiervan bewust te zijn kan het proces veranderen. Aan het proces kan gewerkt worden door het toepassen van Emotioneel Evenwicht (EE). Het lichaam krijgt zo het vermogen om emoties te herkennen en te accepteren, zodat je er op een goede manier mee om kunt gaan en deze niet onderdrukt. Op die manier kunnen emoties juist een positieve kracht vormen die je sterker en stabieler maakt.