Vrij van ballast

Zoals je hebt kunnen lezen, krijgen we gemiste basisbehoeften uit onze jeugd graag gecompenseerd door onze partner en dat maakt een relatie al snel complex. Er ontstaan hier verwachtingen en patronen van gekwetst voelen en gemis ervaren.

Er kan binnen coaching en therapie gewerkt worden aan conflicten en ondanks al het ‘gepraat’ val je soms toch terug in je (eigen) valkuil van herhalende emoties en gedrag. Misschien draag je heel mooi bewustwording en ontwikkeling en toch stap je met regelmaat in dezelfde patronen.  Heel herkenbaar voor velen…

Als een zelfde situatie zich voordoet, kom je vaak toch wederom in die emotie terecht waar je dacht dat je er nu wel klaar mee zou zijn. Dat maakt dat er meer nodig is om de emotie eraf te halen zodat je naast bewust gedrag ook de lading van de emotie, die in de regel vaak uit je eigen kindertijd komt, kan uitspreken, uitwerken en loslaten. Helaas ervaren we dat patronen uit de jeugd waar pijn op zit deels eigen liefde en compassie verminderen.    

De eerste stap is bewust worden van de ‘gemiste’ basisbehoeften. Zodra deze in kaart zijn gebracht kun je door naar de volgende stap en dat is middels EE (emotioneel evenwicht) de emotie eraf halen.

Als je in staat bent jezelf vrij te maken van ballast, ben je in staat om te reageren vanuit je volwassen zijn in plaats vanuit je ‘oude (pijn)patronen’.  Je bent meer in het hier en nu.

Het mooie van deze theorie is dat je de mogelijkheid hebt met EE om de emotie op een dieper niveau op te ruimen. Hier lees je alles over in de komende laatste lessen.

 

Angst in de ogen kijken

Op dit moment ben ik in training in Asheville, North Carolina met als doel 100% te leven vanuit je potentieel. Wat maakt dat ik dat (nog) niet doe? Wat houd mij en zoveel prachtige mensen tegen om te leven vanuit vertrouwen en kracht?  Wat maakt dat het zo lastig is om voluit te laten zien wie je bent en wat jouw kwaliteiten zijn?

Het antwoordt is ANGST!

En angst werkt verlammend. Het maakt je kleiner, je gaat door angst dingen vermijden of net even anders doen. Je laat niet zien wat je in huis hebt, wat jou uniek maakt. Angst is vaak een verhaal in je hoofd over iets dat nog niet heeft plaatsgevonden. De vraag is of het wel plaats gaat vinden. En als het plaatsvindt is het dan zo erg als de angst deed vermoeden? Angst creëert een illusie, dus zie het voor wat het is: “een eng verhaal dat je jezelf vertelt”.

 

Angst is vaak een verhaal in je hoofd
Of een situatie nu echt is of een verhaal in je hoofd, je wilt de angst vermijden. Ben je er van bewust dat je alles doet (onbewust) om niet te voelen, je wilt wegblijven van een situatie met angst. Dat is een heel menselijke reactie en hoe bizar is het dat je gaat vermijden of vluchten voor een illusie?

Natuurlijk kan je zeggen “deze angst is niet reëel, ik wil het niet dus ik denk positieve dingen”. Helaas werkt dat niet, ik heb dit ook geprobeerd en vanuit je hoofd beredeneren dat de angst niet reëel is heeft geen effect op onze diep gewortelde overtuigingen. Angst werkt stagnerend, houd ons weg van onze mogelijkheden en groei. Het thema van de training  is bij bijna alle dertig deelnemers ANGST. Ieder heeft zijn eigen angst en alles komt op hetzelfde neer.

 

Ieder heeft zijn eigen angst en alles komt op hetzelfde neer.
Hoe ik die angsten ontwikkeld heb? Er bleken vele oorzaken te zijn. Angst is in feite een eenvoudig waarschuwingsmechanisme, aangevuurd door de amygdala in de hersenen. Het laat ons zien wat mogelijke gevaren zijn. Maar hoe we met die meldingen omgaan en of we die signalen als reëel aanvaarden of naast ons neerleggen, is aan ons. Je kan een mogelijk gevaar weglachen of je kan beginnen te denken: “Goh, wat als…?”, en zo in een angstspiraal terechtkomen. Door elke keer in die angst mee te gaan, leer je je lichaam dat er blijkbaar inderdaad ‘een groot gevaar’ was. En daardoor beschermt je lichaam je een volgende keer door telkens het angstniveau te verhogen. Terwijl het gevaar er in werkelijkheid niet is. De angst houd ons tegen om vol te laten zien wie we zijn, te leven vanuit onze potentie. Angst maakt dat je terughoudt, (te) veel nadenkt en jezelf beperkt.

Angst proberen te ontkennen is als het proberen om een bal onder water te duwen. Hoe meer druk je zet des te krachtiger zal de bal weer omhoog komen. Zo werkt dat met angst ook. Hét keerpunt was toen ik plotseling besefte dat ik zélf de oorzaak was van al mijn angsten. Ik had mezelf ‘niet helpende’ gewoontes aangeleerd door mijn angsten.

 

Ik ben klaar met mijn beperkingen
Hier ver weg van huis wil ik afrekenen met mijn demonen die de angst voeden en veroorzaken en daarvoor MOET ik ze in de ogen kijken. Ik mag ze gaan accepteren alvorens ik ze kan elimineren. Angst in de ogen kijken is dé enige manier om zijn verlammende werking te ontkrachten. Hoe intens moeilijk dit ook gaat zijn, ik ga het aan. Ik ben klaar met mijn beperkingen en wil geen voet meer op de rem!