Communicatie

 

Wat is communicatie nou precies en hoe werkt dat bij mensen? Communicatie is een proces waarin een boodschap wordt verzonden, de ander de boodschap innerlijk verwerkt (een interne voorstelling maakt) en op basis daarvan weer een reactie geeft. Plaatsen we dat proces in het communicatiemodel, dan verwerken we de boodschap door onze filters, maken er een interne voorstelling van en communiceren onze reactie door gedrag weer terug. Dit wordt de magische cirkel van communicatie genoemd; de boodschap wordt verzonden, de ander maakt een interne voorstelling (ook wel “gedachtepatroon” genoemd) en communiceert de reactie door extern gedrag weer terug en de ander maakt een interne voorstelling… etc.

 

De definitie van communicatie

Laten we eerst eens kijken wat de definitie van communiceren is:

Communicatie is de uitwisseling van gedachten, gevoelens, informatie, ideeën en betekenisgeving van een boodschap die plaatsvinden tussen mensen die zich bewust zijn van elkaars aanwezigheid. Deze informatie wordt deels bewust, deels onbewust gegeven, ontvangen en geïnterpreteerd via onze zintuigen: visueel, auditief, tactiel, reuk, smaak.

Een ieder van ons functioneert, communiceert en gedraagt zich afhankelijk van zijn eigen referentiekader. Dit referentiekader is opgebouwd uit je visie/doel, normen en waarden, identiteit, eigen ideeën, eigen ervaringen. Als mens filteren wij informatie en we zijn uitermate goed in het vervormen, weglaten en generaliseren van informatie. Zowel informatie die wij ontvangen als wel informatie die wij geven. Via onze zintuigen krijgen wij tussen de 4,2 en 4,6 miljoen prikkels per seconden tot ons. Het grootste deel 99,999999999% is onbewust en 0,000000001% is bewust. Wat inhoud dat hetgeen wij door communiceren naar de ander ca. 1 á 2 % is van wat wij via onze zintuigen binnen hebben gekregen.

Gezien bovengenoemde gegevens is het überhaupt een wonder dat we elkaar nog zo goed begrijpen!

 

Voorbeeld
Het werk wat ik dagelijks vorm geef is niet iets wat je luchtig doorloopt, ik ervaar mijn werk als een mooie maar ook intense job. Gedurende de dag ontmoet ik veel verschillende mensen en kinderen en iedereen geeft iets van zijn of haar pijn en teleurstellingen vrij in de sessies. Ik waardeer dit vertrouwen van mijn cliënten, maar het komt zo nu en dan voor dat mijn emmertje ook vol raakt. In deze staat van ‘zijn’ kom ik dan thuis aan en ontkom er niet aan dat mijn partner en kinderen dit oppikken van mij en een ieder reageert hier op zijn eigen manier op. De één door mij te ondersteunen, kan ik je helpen? De ander door dwars en boos te zijn, phoe, dat is minder als je zelf al een kort lontje hebt omdat je aan je tax zit. Wat ik mijzelf geleerd heb te doen is het volgende; ik kom thuis en deel met mijn partner en kinderen dat ik een pittige dag heb gehad en mijzelf hierdoor niet zo fit meer voel. Ik vertel erbij dat als ze bij mij merken of voelen dat ik een zware dag gehad heb, dat ze dit vooral bij mij mogen laten. Ze hoeven niks te doen, ik hou van ze en vraag ze mij even met rust te laten. Vervolgens ga ik eten koken, vragen of verhalen parkeren we voor na het eten en gebruik het eten koken als time out. Even heerlijk wat doen i.p.v. te denken en te voelen.

 Cruciaal in dit stuk is dat je wel tijdens of na het eten alles wat er geparkeerd was aan bod laat komen en de tijd neemt voor alle vragen en verhalen.

 Als ik thuis zou komen en zou weergeven dat er niks aan de hand is met mij, geef ik een verwarrende boodschap af aan mijn partner en kinderen. Ze nemen waar dat ik niet fit ben, maar ik bevestig dit niet. Hierdoor zal de ander ervaren dat het niet klopt wat hij/zij voelt, dit helpt niet in het vertrouwen van het eigen gevoel.

 

Draag de overtuiging dat de ander je intentie oppakt. Praat vanuit je gevoel, vertel hoe je jij voelt. Non verbale communicatie is zoveel sterker dan woorden.

Communicatie is niet alleen een kwestie van praten. Wat we zeggen, voelen, en doen moeten op een lijn liggen, anders ligt verwarring op de loer. Erken de emoties die je hebt. De ander merkt het als je verdrietig, gespannen of afwezig bent. Ondanks je glimlach en opgetogen woorden zal hij of zij er niet intrappen en reageren op de onderliggende laag, op de energieoverdracht die plaats vindt.

Emoties zou je niet moeten wegdrukken, maar ook niet bandeloos moeten uiten zonder acht te slaan op je omgeving. Je kunt de emotie beter toelaten, onderzoeken en laten wegebben.