Opvoeden is een leuke en bijzondere taak en zoals elke opvoeder weet, gaat het helaas niet altijd vanzelf. Elke ouder denkt wel eens: “Hoe moet dit nu?”, “Waar komt dit gedrag vandaan?”, “Kan het ook anders?” en natuurlijk “Doe ik het wel goed?”.

Kinderen doorlopen verschillende ontwikkelingsfasen die vaak heel soepel verlopen en soms ook niet.. Als ouder, word je in elke fase uitgedaagd hier adequaat op in te spelen. Dit kan voor spanningen zorgen in verschillende situaties, zowel thuis als bijvoorbeeld op school. Soms leiden die spanningen ertoe dat een kind zich anders of langzamer ontwikkelt dan verwacht of gewenst.

Met name als ouder van een puber krijg je te maken met allerlei veranderingen. Die veranderingen kunnen soms behoorlijk lastig zijn. Een puber ontwikkelt zijn eigen mening, neemt niet meer alles van je aan en heeft stemmingen die sterk wisselen. Deze nieuwe periode vraagt andere vaardigheden van ouders. Het begin van de pubertijd is het punt dat het opvoeden gaat verschuiven, de ouderrol wordt meer en meer coachend!

[blockquote author=”” link=”” target=”_blank”]”…het punt dat het opvoeden gaat verschuiven”[/blockquote]

Onderwerpen waar ouders in deze periode mee kunnen worstelen zijn: hoe vind ik de goede balans tussen vrijheid geven en grenzen stellen, hoe zorg ik dat het contact goed blijft met mijn kind en hoe ga ik om met discussies en ruzies? Dat maakt dat ouders op zoek kunnen zijn naar advies en informatie voor zichzelf en voor het kind. Door het vergroten van kennis bij ouders kan het zelfvertrouwen vergroten waardoor ze weer kunnen gaan vertrouwen op eigen kunde en gevoel.

Vaak verwijzen we naar het woord coach als een professie en vergeet niet, dat coachen een vaardigheid is. Deze is bijvoorbeeld als ouder/opvoeder goed te leren in onze opleiding opvoed- & gezinscoach. Het kan zomaar gebeuren dat het vergaren van kennis en kunde je goed af gaat en je door wenst te stromen naar een van onze andere cursussen of zelfs naar de beroepsopleiding!

[blockquote author=”” link=”” target=”_blank”]”…vergeet niet, dat coachen een vaardigheid is.”[/blockquote]

Alle opleidingen en cursussen zijn ontwikkeld door Anne Marie van Bilsen, kindertherapeut en ervaringsdeskundige middels haar drie eigen kinderen die ze vakkundig als alleenstaande moeder door de puberteit heeft geloosd. E-learning modules zijn zelf in te plannen waar en wanneer het jou uitkomt en daardoor heel goed te doen voor iedere (drukke) ouder.